Ga naar zoekveld

Zoon van God ik wil u danken

Zoon van God, ik wil U danken, voor de liefde mij betoond. Gij hebt Uw leven ons gegeven en hebt onder ons gewoond, om voor ons de vrede te verwerven, in Uw bitter lijden en Uw sterven. Met de taak door U volbracht, mag ik leven uit Uw kracht. Lam van God U wil ik eeuwig loven, prijzen Uw barmhartigheid. Die de macht op aarde hebt genomen en voor eeuwig Koning zijt. Heer ik wil U altijd toebehoren, zingen samen met den eng’lenkoren. In het hemels paradijs, zing ik nog Uw lof en prijs. Lam van God U wil ik eeuwig loven, prijzen Uw barmhartigheid. Die de macht op aarde hebt genomen en voor eeuwig Koning zijt. Heer ik wil U altijd toebehoren, zingen samen met den eng’lenkoren. In het hemels paradijs, zing ik nog Uw lof en prijs.