Ga naar zoekveld

Zouden wij ook eenmaal komen

Zouden wij ook eenmaal komen waar de levensstroom ontspringt en aan d’ altijd groene zomen Christus’ Kerk Zijn lof steeds zingt Laat ons streven eens te komen aan de zilv’ren, zilv’ren stromen waar aan d’ altijd groene zomen Christus’ Kerk ‘t Hosanna zingt Zalig, heerlijk zal ‘t ons wezen daar, verlost van zond’ en pijn, Zouden wij ook eenmaal komen rein van alle smet genezen, meer dan d’ englen Gods te zijn. Laat ons streven eens te komen aan de zilv’ren, zilv’ren stromen waar aan d’ altijd groene zomen Christus’ Kerk ‘t Hosanna zingt Laat ons in die hope leven God, Die ons de vreugde biedt wil Zijn Geest als pand ons geven dat genade ons is geschied Laat ons streven eens te komen aan de zilv’ren, zilv’ren stromen waar aan d’ altijd groene zomen Christus’ Kerk ‘t Hosanna zingt