Nederland Zingt Op Verzoek

1 maart 2014, 10:00

Meneer Joop Moed uit Winschoten schrijft: 'Door mijn ziekte ben ik mijn evenwicht kwijt, waardoor ik overal hulp bij nodig heb… Mijn vrouw geeft me die hulp elke dag weer en daarom wil ik haar bedanken met een lied van Reni en Elisa, want daar is ze fan van'. We draaien het lied dat woorden geeft aan de gevoelens van de familie Moed: Als het leven soms pijn doet..

In 'Nederland Zingt op Verzoek' kunt u anderen met een lied bedanken, bemoedigen of gelukwensen. Je eigen lievelingslied aanvragen? Ook dat kan. In 'Nederland Zingt op Verzoek' gaan persoonlijke aandacht en het geestelijke lied hand in hand. Een lied dat vertelt over Wie God wil zijn als het leven moeilijk is... of als het leven juist tot dankbaarheid stemt.

Samenstellers: Yvonne Sprunken en Jeannette Smit.

Playlist
1. Blessed assurance
2. O zee van Gods liefde
3. Gebed (Psalm 25)
4. Scheepke onder Jezus' hoede
5. Als het leven soms pijn doet
6. Psalm 150
7. Houd me dicht bij U
8. 'k Ben reizend naar die stad
9. Je hoeft niet bang te zijn
10. Psalm 136
11. O grote God, die liefde zijt

12. Dankt, dankt nu allen God
13. Veilig in Jezus' armen
14. Psalm 121
15. Abba Vader
16. Nader mijn God bij U
17. 23rd Psalm (The Lord is my Shepherd)
18. Wilt gij van zonde en schuld zijn verlost? (Daar is kracht in het bloed)
19. Into my heart
20. God van heil (Psalm 68)
21. Heer, Uw licht en Uw liefde schijnen
22. Blijf bij mij Heer

Klik hier voor de muziekgegevens