Nederland Zingt op Verzoek

19 april 2014, 10:00

We kijken over stille zaterdag heen naar Pasen. U hoort onder andere het lied 'Daar juicht een toon, daar klinkt een stem'.

In 'Nederland Zingt op Verzoek' kunt u anderen met een lied bedanken, bemoedigen of gelukwensen. Je eigen lievelingslied aanvragen? Ook dat kan. In 'Nederland Zingt op Verzoek' gaan persoonlijke aandacht en het geestelijke lied hand in hand. Een lied dat vertelt over Wie God wil zijn als het leven moeilijk is... of als het leven juist tot dankbaarheid stemt.

Samenstellers: Yvonne Sprunken en Jeannette Smit.
Presentatie: Tom Herlaar

Playlist
1. He's alive
2. Tel uw zegeningen (Joh. de Heer 256)
3. Ik zie het kruis (Opw. 751)
4. Prijs de Heer met blijde galmen (Psalm 146: 1 en 3)
5. Heer, ik prijs Uw grote naam (Opw. 430)
6. Jezus die mijn ziel bemint (Joh. de Heer 180)
7. Meer en meer zoals Jezus
8. Vaste Rots van mijn behoud (Gez. 174 NH-bundel)
9. Loof God de Heer met diep ontzag (Psalm 68 bew.)
10. Lichtstad met uw paarlen poorten (Glorieklokken 52)
11. Mijn Jezus, ik hou van U (Opw. 392)

1. Daar juicht een toon (Joh. de Heer 25)
2. Whispering hope
3. God heb ik lief (Psalm 116: 1, 3, 6 en 8 LvdK)
4. Het ruwhouten kruis (Joh. de Heer 836)
5. Als een hert dat verlangt naar water (Opw. 281)
6. Als het leven soms pijn doet
7. 'k Ben reizend naar die stad (Joh. de Heer 19)
8. Hoe groot zijt Gij (Joh. de Heer 886)
9. De Heer is mijn licht (Psalm 27 bew.)
10. Stil (Opw. 695)
11. Leid vriend'lijk licht (Gez. 230 NH-bundel)

Klik hier voor de muziekgegevens van het 1e uur

Klik hier voor de muziekgegevens van het 2e uur

Het lied 'Daar juicht een toon, daar klinkt een stem' klonk ook op de begrafenis van meneer Remmelzwaai, toen zijn kleinzonen de kist uit de kerk reden. En dit gezang, met de tekst 'Nu jaagt de dood geen angst meer aan', zal hierdoor altijd onlosmakelijk verbonden zijn aan onze vader en opa, schrijft Heleen Oudshoorn. Zij biedt, namens kinderen, klein- en achterkleinkinderen haar moeder, mevrouw Remmelzwaai-de Jong uit Katwijk, dit lied aan, want, schrijft ze: "Moeder, het is een grote troost om te weten dat vader bij zijn Vader met een hoofdletter is. Hij heeft hier vaak over gesproken, zeker de laatste dagen voor zijn sterven. Mag dit kracht en troost, geven om door te gaan".