Nederland Zingt op Verzoek

31 mei 2014, 10:00

'Wat een schatje' was de eerste reactie van Yvonne, toen ze Nina zag... Baby Nina en haar ouders krijgen een lied aangeboden in 'Nederland Zingt op Verzoek'. Welk lied verklappen we nog niet, we vertellen alleen dat het lied verwoordt hoe mooi Gods schepping is... Hoe mooi Nina is!

In 'Nederland Zingt op Verzoek' kunt u anderen met een lied bedanken, bemoedigen of gelukwensen. Je eigen lievelingslied aanvragen? Ook dat kan. In 'Nederland Zingt op Verzoek' gaan persoonlijke aandacht en het geestelijke lied hand in hand. Een lied dat vertelt over Wie God wil zijn als het leven moeilijk is... of als het leven juist tot dankbaarheid stemt.

Samenstellers: Yvonne Sprunken en Jeannette Smit.

Playlist
1. Genade zo oneindig groot (Opw. 428)
2. Morgenglans der eeuwigheid (Gez. 128 NHb)
3. Veilig in Jezus' armen (Joh. de Heer 523)
4. Hoe lief'lijk, hoe vol heilgenot (Psalm 84: 1 en 6)
5. Er is een Verlosser (Opw. 263)
6. Ga niet alleen door 't leven (Joh. de Heer 53)
7. 'k Stel mijn vertrouwen (Opw. 42)
8. Blijf bij mij Heer (Gez. 282 NHb)
9. Ik zal er zijn
10. Heer wees mijn Gids (Joh. de Heer 569)
11. Onbeschrijflijk (Opw. 719)

1. Zingt een danklied tot de Heer (Joh. de Heer 262)
2. Geest van hierboven (Gez. 477 LvdK)
3. Daar ruist langs de wolken (Joh. de Heer 33)
4. Halleluja (Psalm 150)
5. Ik wandel in het licht met Jezus (Opw. 214/Joh. de Heer 13)
6. Vaste Rots van mijn behoud (Gez. 174 NHb/Joh. de Heer 283)
7. God van trouw (Opw. 542)
8. Welk een Vriend is onze Jezus (Joh. de Heer 150)
9. De bergen zullen vrede dragen (Psalm 72: 2 en 11)
10. Gebed om zegen (Opw. 710)
11. Wat de toekomst brengen moge (Gez. 300a NHb/Gez. 293 LvdK/Joh. de Heer 880)

Klik hier voor de muziekgegevens van het 1e uur

Klik hier voor de muziekgegevens van het 1e uur