Nederland Zingt op Verzoek

13 september 2014, 10:00

Vorig jaar kreeg mevrouw Jo Blanken uit Gouderak een lied aangeboden en het jaar daarvoor ook en het jaar daarvoor... en het jaar daarvoor. Dat is een van de leuke kanten van Nederland Zingt op Verzoek. Je leert elkaar kennen, al zie je elkaar niet in het echt. Je krijgt een band, zonder elkaar ooit te ontmoeten. Dus, vraag gerust vaker een lied aan, nu, over een paar maanden, volgend jaar...

In 'Nederland Zingt op Verzoek' kunt u anderen met een lied bedanken, bemoedigen of gelukwensen. Je eigen lievelingslied aanvragen? Ook dat kan. In 'Nederland Zingt op Verzoek' gaan persoonlijke aandacht en het geestelijke lied hand in hand. Een lied dat vertelt over Wie God wil zijn als het leven moeilijk is... of als het leven juist tot dankbaarheid stemt.

Samenstellers: Yvonne Sprunken en Jeannette Smit.

Playlist
1. Testify to love
2. Groot is Uw trouw (Opw. 123)
3. Zeg het aan Jezus (Glorieklokken 44)
4. Heer U bent mijn leven (Gez. 161 GKB)
5. Welk een Vriend is onze Jezus (Joh. de Heer 150)
6. Halleluja - G.F. Händel
7. Als je geen liefde hebt voor elkaar (Lied 422 Evangelische Liedbundel)
8. Heer, Uw licht en Uw liefde schijnen (Opw. 334)
9. Geest van hierboven (Lied 477 LvdK)
10. Ik zal er zijn
11. Als hier op aarde mijn werk is gedaan (Joh. de Heer 319)

1. Mijn hoop is op U Heer (Opw. 337)
2. Nobody knows the trouble I've seen
3. Op U alleen, mijn licht, mijn kracht (Lied 939 Nieuw LvdK)
4. Geloofd zij God met diepst ontzag (Psalm 68: 10)
5. Daar ruist langs de wolken (Joh. de Heer 33)
6. Dierb're Heiland, mijn Verlosser (Joh. de Heer 43)
7. De rivier (Opw. 642)
8. Heer wees mijn Gids (Joh. de Heer 569)
9. Scheepke onder Jezus' hoede (Joh. de Heer 213)
10. Daar is kracht in het bloed van het Lam (Joh. de Heer 542)
11. De heilige stad

Klik hier voor de muziekgegevens van het 1e uur

Klik hier voor de muziekgegevens van het 2e uur