Nederland Zingt Op Verzoek

18 oktober 2014, 10:00

"Colombia is het uiteindelijk geworden… en dat was voor ons als familie wel even slikken." Ja, als je aan Colombia denkt, denk je aan cocaïne, corruptie, maffia en Farc. Niet bepaald een land waar je je zusje graag naartoe ziet gaan… en toch gaat het zusje van Susanne (Annemarie) dinsdag naar Bogota, om daar een kindertehuis te gaan leiden. Net voor haar vertrek krijgt ze haar lijflied aangeboden: Opwekking 582, 'Jezus alles geef ik U'.

In 'Nederland Zingt op Verzoek' kunt u anderen met een lied bedanken, bemoedigen of gelukwensen. Je eigen lievelingslied aanvragen? Ook dat kan. In 'Nederland Zingt op Verzoek' gaan persoonlijke aandacht en het geestelijke lied hand in hand. Een lied dat vertelt over Wie God wil zijn als het leven moeilijk is... of als het leven juist tot dankbaarheid stemt.

Samenstellers: Yvonne Sprunken en Jeannette Smit.

Playlist
1. Het levende bewijs
2. Thanks be to God
3. Tel uw zegeningen (Joh. de Heer 256)
4. Sjalom Yisrael
5. U bent mijn schuilplaats Heer (Opw. 176)
6. Werk, want de nacht zal komen (Joh. de Heer 135)
7. Neem mijn leven (Lied 473 LvdK/Gez. 228 NHb/Joh. de Heer 134)
8. Prijs de Heer met blijde galmen (Psalm 146: 1, 3 en 8)
9. Het ruwhouten kruis (Opw. 836)
10. Ere zij aan God de Vader (Gez. 93 NHb/Joh. de Heer 21)
11. Jezus, alles geef ik U (Opw. 582)

1. Amen
2. Grote God wij loven U (Gez. 149 NHb/Joh. de Heer 724)
3. Abba Vader (Opw. 136/Joh. de Heer 100)
4. 'k Zal eeuwig zingen van Gods goedertierenheên (Psalm 89: 1 en 7)
5. Dank U voor deze nieuwe morgen (Joh. de Heer 885)
6. Een vaste burcht is onze God (Gez. 96 NHb/Joh. de Heer 413)
7. U tilt mij op
8. Heer, ai maak mij uwe wegen (Psalm 25: 2 en 6)
9. Samen in de naam van Jezus (Opw. 167/Joh. de Heer 98)
10. Heer laat mij nooit alleen
11. Er is een God die hoort

Klik hier voor de muziekgegevens van het 1e uur

Klik hier voor de muziekgegevens van het 2e uur