Nederland Zingt op Verzoek

25 oktober 2014, 10:00

Even op de fiets naar de brievenbus in Ermelo, om een brief te posten, kwam meneer Kok (oftewel ome Aart) duur te staan. Hij werd aangereden en hield een dwarslaesie aan het ongeluk over. Dat valt niet mee, zeker niet als je zoals meneer Kok altijd druk bezig was. Nu is hij afhankelijk van de zorg van anderen. Moeilijk, maar wat draagt hij zijn handicap moedig. Uit respect bieden zijn nichtjes hem een lied aan.

In 'Nederland Zingt op Verzoek' kunt u anderen met een lied bedanken, bemoedigen of gelukwensen. Je eigen lievelingslied aanvragen? Ook dat kan. In 'Nederland Zingt op Verzoek' gaan persoonlijke aandacht en het geestelijke lied hand in hand. Een lied dat vertelt over Wie God wil zijn als het leven moeilijk is... of als het leven juist tot dankbaarheid stemt.

Samenstellers: Yvonne Sprunken en Jeannette Smit.

Playlist
1. Ancient Words
2. Mijn Jezus ik hou van U (Opw. 392)
3. Van U zijn alle dingen (Gez. 148 NHb/Joh. de Heer 394)
4. Op U te vertrouwen
5. Amazing grace
6. God is mijn licht, mijn heil, wie zou ik vrezen? (Psalm 27: 1 en 7)
7. Tienduizend redenen (Opw. 733)
8. Zing van Zijn trouw
9. De Heer is mijn Herder (Opw. 215)
10. Looft, looft nu aller heren Heer (Psalm 134: 1, 2 en 3)
11. Heer wijs mij Uw weg (Opw. 687)

1. Thy Word
2. Van U wil ik zingen (Joh. de Heer 912)
3. Waar komt mijn hulp vandaan (Psalm 121)
4. De liefde Gods (Lied 177 Leger des Heils)
5. God and God alone
6. Wat de toekomst brengen moge (Gez. 300a NHb/Lied 293 LvdK/Joh. de Heer 880)
7. Gebed
8. Ruwe stormen mogen woeden (Gez. 178 NHb/Lied 445 LvdK)
9. Because He lives
10. 't Hijgend hert, der jacht ontkomen (Psalm 42: 1 en 5)
11. Heer wees mijn Gids (Joh. de Heer 569)

Klik hier voor de muziekgegevens van het 1e uur

Klik hier voor de muziekgegevens van het 2e uur