Nederland Zingt Op Verzoek

22 november 2014, 10:00

Vier prachtige kerken, op vier verschillende locaties in Nederland, vier mensen die vertelden over het lied van hun leven, vier meditaties van ds. Arie van der Veer en bovenal zingen tot eer van onze God. We mogen terugkijken op geslaagde Nederland Zingt Op Verzoek-avonden. En naast vele gewone aanvragen, is er in deze uitzending ook ruimte voor een liedaanvraag die we hebben opgenomen op de bijeenkomst in Smilde. De foto - dirigent Arjan Breukhoven en Yvonne Sprunken - die boven dit stukje tekst prijkt is gemaakt tijdens de avond op Tholen en is niets minder dan een verjaardagscadeau voor Govert Roodhart, een van onze vaste luisteraars... Govert namens Arjan en Yvonne; alsnog van harte!

In 'Nederland Zingt op Verzoek' kunt u anderen met een lied bedanken, bemoedigen of gelukwensen. Je eigen lievelingslied aanvragen? Ook dat kan. In 'Nederland Zingt op Verzoek' gaan persoonlijke aandacht en het geestelijke lied hand in hand. Een lied dat vertelt over Wie God wil zijn als het leven moeilijk is... of als het leven juist tot dankbaarheid stemt.

Samenstellers: Yvonne Sprunken en Jeannette Smit.

Playlist
1. Victory in Jesus
2. Ik ben verblijd, wanneer men mij (Psalm 122: 1 en 3)
3. Hij is hier (Opw. 679)
4. O zee van Gods liefde (Lied 1 Leger des Heils/Joh. de Heer 202)
5. Heer ik kom tot U (Opw. 125)
6. Maak een vrolijk geluid voor de Heer
7. Mijn Herder
8. 'k Zal dan gedurig bij U zijn (Psalm 73: 12 en 13)
9. Lichtstad met uw paarlen poorten (Glorieklokken 52)
10. Houd mij vast
11. Gods regenboog

1. Agnus Dei (Opw. 633)
2. Dankt, dankt nu allen God (Gez. 135 NHb/Joh. de Heer 156)
3. Mijn Jezus ik hou van U (Opw. 392)
4. Heer, ai maak mij uwe wegen (Psalm 25: 2 en 6)
5. Joshua fit the battle of Jericho
6. Kom in mijn hart (Joh. de Heer 258)
7. Neem Heer mijn beide handen (Gez. 232 NHb/Joh. de Heer 925)
8. Zend, Heer, Uw licht en waarheid neder (Psalm 43: 3 en 4)
9. Vraag en antwoord
10. Nader tot U, o Heer (Joh. de Heer 190)
11. Ik bouw op U (Opw. 124/Joh. de Heer 96)

Klik hier voor de muziekgegevens van het 1e uur

Klik hier voor de muziekgegevens van het 2e uur