Nederland Zingt Op Verzoek

29 november 2014, 10:00

Als u in de omgeving van Bodegraven een zingend stel op de motor tegenkomt, zou dat heel goed de familie Vastenhout kunnen zijn. In de 33 jaar dat ze samen zijn, hebben ze veel meegemaakt en ze trekken elkaar door alle moeilijkheden heen. En nu Cees werkloos is, gaan ze niet bij de pakken neerzitten, maar zegt Anneke: "Mag de hele wereld weten dat we ook hier samen doorheen komen." Kees Kraayenoord zingt zijn naamgenoot toe.

In 'Nederland Zingt op Verzoek' kunt u anderen met een lied bedanken, bemoedigen of gelukwensen. Je eigen lievelingslied aanvragen? Ook dat kan. In 'Nederland Zingt op Verzoek' gaan persoonlijke aandacht en het geestelijke lied hand in hand. Een lied dat vertelt over Wie God wil zijn als het leven moeilijk is... of als het leven juist tot dankbaarheid stemt.

Samenstellers: Yvonne Sprunken en Jeannette Smit.

Playlist
1. Come now is the time to worship
2. Looft God, looft zijn naam alom (Psalm 150: 1, 2 en 3)
3. Blessings
4. De hemelen juichen
5. Uw wil geschiede
6. Als hier op aarde mijn werk is gedaan (Joh. de Heer 319)
7. Abba Vader (Opw. 136/Joh. de Heer 100)
8. Wilt gij van zonde en schuld zijn verlost? (Daar is kracht in het bloed) (Joh. de Heer 542)
9. De Here zegent jou (Opw. voor kinderen 185)
10. 'k Zal eeuwig zingen van Gods goedertierenhĂȘen (Psalm 89: 1 en 7)
11. God of our fathers

1. Wij geloven (Opw. 747)
2. Laat ieder 's Heren goedheid loven (Psalm 118: 1 en 7)
3. Ik wil even bij U komen (U bent mijn Vriend)
4. Dank sei Dir, Herr
5. In Gods hand
6. Bron van licht en leven (Opw. 180)
7. God maakt vrij (Opw. 720)
8. Ga met God en Hij zal met je zijn (Lied 416 Nieuw LvdK)
9. Wat een dag
10. 't Hijgend hert, der jacht ontkomen (Psalm 42: 1 en 5)
11. Hoe groot zijt Gij (Opw. 407/Joh. de Heer 886)

Klik hier voor de muziekgegevens van het 1e uur

Klik hier voor de muziekgegevens van het 2e uur