Nederland Zingt Op Verzoek

9 april 2016, 10:00

Afkomstig uit een echte schippersfamilie was het voor meneer Krijn Pulleman geen vraag welk beroep hij moest kiezen; dat van binnenvaartschipper natuurlijk! Na 61 jaar over de rivieren te hebben gevaren, woont hij nu, samen met zijn vrouw Annie, aan de vaste wal, in Zwolle. Daar bezoeken vrienden en familie hen graag en dat is maar goed ook, want Krijn is een echt gezelligheidsmens; de Pater Familias voor zijn nicht Adrie Verhoeven, die haar oom graag een lied aanbiedt.

Muziekgegevens

Playlist eerste uur:

01. I'm so glad Jesus lifted me

02. Wat de toekomst brengen moge

03. Ik zie een poort wijd open staan

04. O kostbaar kruis

05. Abba Vader

06. Joshua fit the battle of Jericho

07. Tienduizend redenen

08. De Heer is mijn Herder

09. Veilig in Jezus armen

10. Het allerbeste komt nog

11. In de morgen

12. De Naam van de Heer

13. Amen

Playlist tweede uur:

01. Swing low

02. Hoe groot zijt Gij

03. Juich aarde, juicht alom de Heer

04. Stil, mijn ziel wees stil

05. Wat er ook gebeurt

06. Liefde was het, onuitputt'lijk

07. Je hoeft niet bang te zijn

08. Groot is Uw trouw

09. Just a closer walk with Thee

10. Vrede zij U

11. Eens zal op de grote morgen

12. Loof de Heer