Uitnodiging voor de Alpha-cursus

21 januari 2007, 09:00

Veel koor- en samenzang, ds. A. van der Veer ontmoet allerlei mensen, houdt een korte meditatie en bidt voor mensen. Ook is er aandacht voor het lopende Metterdaadproject.

Een programma met veel koor- en samenzang, waarin ds. A. van der Veer allerlei mensen ontmoet, een korte meditatie houdt en voor mensen bidt. Ook is er aandacht voor het lopende Metterdaadproject.

De afgelopen week werd voor het eerst de landelijke Alpha-uitnodiging gehouden. Als het goed is werd iedere Nederlander voor een cursus uitgenodigd, die de komende tijd gaat beginnen. Ds. Arie van der Veer gaat op bezoek bij een Alpha-groep in Wezep en praat hij met de deelnemers over wat die cursus voor hen betekent.

Wout Beelen heeft zelf door een Alpha-cursus een veel persoonlijker geloof gekregen. Wout heeft als eigenaar van een winkel in elektronische apparaten al heel wat cursussen ondergaan, maar noemt de Alpha-cursus de beste. Nu leidt hij met zijn vrouw Ursula zelf een cursus.

MEDITATIE: Aan de hand van een kind

Augustinus, de beroemde kerkvader, schrijft in een van zijn boeken hoe hij de weg terug vond naar God. Als jonge man leidde hij een tumultueus en zondig leven. Toen wilde hij God dienen. Maar hij bracht niet de kracht op om met zijn zondig leven te breken.

Op zekere dag had hij zich bedroefd teruggetrokken. Terwijl hij zat te huilen onder een boom, hoorde Augustinus een kinderstem van dichtbij uit een huis steeds herhalen: ’Tolle lege, tolle lege’. ‘Neem en lees’.

Het zal een kinderliedje geweest zijn, maar Augustinus beschouwde het als een boodschap uit de hemel. Hij pakte zijn bijbel en sloeg het eerste het beste boek open. Het werd Romeinen 13, de verzen 13 en 14. En die tekst was het begin van zijn leven met God. Hij brak met zijn zondig leven en werd een volgeling van Jezus Christus.

In deze aflevering van Nederland Zingt op zondag beluistert u het verhaal van een jonge vader uit ons land. Hij leidde een keurig leven. maar ook voor hem was God ver weg. Totdat zijn eigen kind een liedje voor hem zong..

‘Zit je deur nog op slot....?’

De weg naar God vinden aan de hand van een kind.....

Kijk en luister

Bijbelgedeelte: Openbaring 3:14-20

Lees dit gedeelte via de link aan de rechterkant van deze pagina.

Op de hoogte blijven van Nederland Zingt?

Schrijf je in voor de nieuwsbrief: