Hoe kom ik er door?

18 februari 2007, 09:00

Veel koor- en samenzang, ds. A. van der Veer ontmoet allerlei mensen, houdt een korte meditatie en bidt voor mensen. Ook is er aandacht voor het lopende Metterdaadproject.

Een programma met veel koor- en samenzang, waarin ds. A. van der Veer allerlei mensen ontmoet, een korte meditatie houdt en voor mensen bidt. Ook is er aandacht voor het lopende Metterdaadproject.

Vorige week sprak ds. Arie van der Veer met Ed Stavast, die ernstig ziek is geweest. Ed kan nu weer redelijk normaal functioneren. Hij is weer terug in het leven. Zijn vrouw Annewietske heeft dat allemaal op haar eigen manier beleefd. Wat voor gevolgen had het voor haar, toen ze dacht dat ze weduwe zou worden? Wat betekende het om zó lang je hulpbehoevende man te moeten verzorgen? En hoe voelt het om nu weer de draad van het huwelijk op te pakken en weer samen te gaan functioneren? Ds. Arie van der Veer praat met haar over deze totaal nieuwe levensfase.

MEDITATIE

Hoe kom ik er door?

Het leven kan ontzettend zwaar zijn. Zo zwaar dat je verzucht: hoe kom ik er door?

Annewietske stond er plotseling alleen voor. Alleen, toen haar man plotseling ernstig ziek werd. Maanden lag hij in coma. Thuis had zij een jong gezin. Samen met haar man had zij een bedrijf. Hoe moest het verder? Zou haar man ooit weer beter worden? En als hij beter werd: zou hij nog dezelfde zijn? Zou ze naast de dagelijkse zorg voor haar man wel voldoende tijd en aandacht houden voor haar kinderen? En hoe moest het met het bedrijf?

Er was voor haar één machtige belofte uit de bijbel waar ze zich aan vastklampte: ‘Gij hebt geen bovenmenselijke verzoeking te doorstaan. En God is getrouw, die zal niet gedogen dat gij boven vermogen verzocht wordt, want Hij zal met de verzoeking ook voor de uitkomst zorgen, zodat gij er tegen bestand zijt’.

En het werkte.

De belofte van God bleek werkelijkheid.

Dat hield niet in dat alles van een leien dakje ging. Veel ging niet goed. Het bedrijf ging failliet.

Het herstel van haar man duurde jaren. Maar zij bleef staande. Ze hield het vol.

Geheim van haar leven was en is ook dat zij zich deze belofte elke dag voorhield. Ze dacht niet aan de bergen van morgen, laat staan die van overmorgen, maar alleen aan die van vandaag.

Je weet dat de bijbel dit op vele plaatsen ons leert. Velen kennen de geschiedenis van Job. Menigeen zingt uit volle borst die oude psalm:’maar de Heer zal uitkomst geven’. Toch is het heel fijn en buitengewoon vertroostend om mensen uit onze tijd tegen te komen, die zeggen:’Gods beloften zijn waar'. Het werkt!!

Kijk en luister.

Bijbelgedeelte: 1 Korintiërs 10: 12-14

Lees dit gedeelte via de link aan de rechterkant van deze pagina.

Op de hoogte blijven van Nederland Zingt?

Schrijf je in voor de nieuwsbrief: