De hemelen vertellen Gods eer

4 maart 2007, 09:00

Veel koor- en samenzang, ds. A. van der Veer ontmoet allerlei mensen, houdt een korte meditatie en bidt voor mensen. Ook is er aandacht voor het lopende Metterdaadproject.

Programma met veel koor- en samenzang, waarin ds. A. van der Veer allerlei mensen ontmoet, een korte meditatie houdt en voor mensen bidt. Ook is er aandacht voor het lopende Metterdaadproject.

Lang niet iedereen zal het gelukt zijn, maar de echte liefhebbers zullen het zeker hebben willen proberen om er iets van te zien. In de nacht van zaterdag op zondag was er een complete maansverduistering. Aanleiding voor ds. Arie van der Veer om op bezoek te gaan bij een amateur-astronoom, namelijk John Sussenbach in Houten. Hij is een bijzonder mens. Als hoogleraar moleculaire biologie en predikant verenigt hij wetenschap en geloof in één persoon. Af en toe moet hij zich echt even ontspannen als hij 's avonds een moeilijk pastoraal gesprek heeft gehad. Dan pakt hij zijn telescoop en zoekt de hemel af, diep onder de indruk van de grootheid van God.

MEDITATIE

Ontzaglijk groot en toch ook heel klein

Ds. Arie van der Veer was op bezoek bij de sterrenwacht en was er diep van onder de indruk.

Wat is het heelal groot. En wat is de aarde klein.

Onze zon is een miljoen keer groter dan de aarde en tegelijk is het maar een kleine ster in het grote heelal.

Hoe groot moet dan de Schepper en ontwerper van dat alles zijn.

Al die planeten en sterren...

Wie denkt dat hij groot en belangrijk is, moet maar eens op een heel donkere plek gaan staan in een heldere nacht. En dan naar boven kijken. Er de tijd voor nemen. En de sterren proberen te tellen. Niet alleen hun aantal is imponerend, maar vooral de grootte en de enorme afstanden die hun licht aflegt..... Ontelbare (licht)jaren...

Vergeleken met ons is God oneindig groot.

Wie over God spreekt moet zich dat terdege beseffen.

God is onvergelijkelijk.

Wij zijn zoiets als een druppel in de zee....

Nog groter wordt God voor ons als we ons realiseren, dat die God mens heeft willen worden. Dat Hij geboren werd in een onaanzienlijk dorp in Israël. Dat Hij voor ons heeft willen lijden en sterven.

God heeft onder ons gewoond.

Het had bij u in de straat kunnen zijn.

God is ontzaglijk groot en werd toch ook heel klein

Kijk en luister!

Bijbelgedeelte: Psalm 19: 1-7

Lees dit gedeelte via de link aan de rechterkant van deze pagina.

Op de hoogte blijven van Nederland Zingt?

Schrijf je in voor de nieuwsbrief: