Vrede in je hart

18 maart 2007, 09:00

Veel koor- en samenzang, ds. A. van der Veer ontmoet allerlei mensen, houdt een korte meditatie en bidt voor mensen. Ook is er aandacht voor het lopende Metterdaadproject.

Een programma met veel koor- en samenzang, waarin ds. A. van der Veer allerlei mensen ontmoet, een korte meditatie houdt en voor mensen bidt. Ook is er aandacht voor het lopende Metterdaadproject.

Deze week is het behalve Boekenweek ook de week van het Christelijke Boek. 'Lof der zotheid' en 'Blijmoedigheid maakt het leven tot een feest' zijn de thema's. Naar aanleiding daarvan verschijnt er weer een boekje van Frits Jongboom met als titel 'Broodnodig'. Dit keer zat er een bijzondere aanleiding achter. Frits is namelijk niet alleen schrijver, hij is ook dominee. Vorig jaar zakte hij ineens in elkaar achter de preekstoel. Het bleek niets ernstigs te zijn, maar het leverde Frits een ervaring van vrede met God op, zoals hij niet eerder had ervaren. Deze ervaring werd de aanleiding voor het nieuwe boek van ds. Frits Jongboom en een goede reden voor ds. Arie van der Veer om eerst even langs te gaan bij de boekwinkel. Gewapend met "Broodnodig" gaat hij daarna naar zijn collega voor een een geanimeerd gesprek met veel herkenning.

MEDITATIE

Vrede in je hart

Vrede hebben in heel de wereld is een groot probleem. Maar vrede in je hart heb je ook niet zomaar. Hoeveel mensen zijn juist van binnen niet erg onrustig. Uiterlijk lijken ze soms onbewogen. Maar van binnen gaat het te keer. Sommigen zijn angstig en bang. Onrustig...

In deze aflevering bekijkt en beluistert u het verhaal van Frits Jongboom. Hij werd plotseling niet goed, viel weg. De mensen dachten dat hij een hartinfarct had. Toen hij bijkwam ervoer hij een diepe vrede: ‘Hoe het ook zou gaan: het was goed’!.

Vrede in je hart...

... in moeilijkheden

... als je moet sterven.

Hoe krijg je dat? Of kan je zoiets alleen gegeven worden: vrede als een geschenk uit de hemel. Dat is het absoluut: een geschenk uit de hemel. Maar daarom hoef je er niet lijdzaam op te wachten.

De bijbel vertelt ons van een weg voor iedereen. Paulus schrijft dat de Here nabij is. Vanuit die wetenschap mag ieder die gelooft al zijn zorgen en problemen bij God neerleggen. En dan zegt Paulus: langs die weg zult u de vrede Gods die alle verstand te boven gaat ontvangen. Die vrede zal uw harten en gedachten behoeden in Christus Jezus onze Here.

God is nabij. Hij is in de buurt. Hij komt er aan.

Tegen ieder die om Hem roept zegt Hij: Ik ben er toch.

Die wetenschap geeft vrede.

Kijk en luister naar het verhaal van een man die, naast vrede in zijn hart, van God veel talenten heeft gekregen.

Bijbelgedeelte: Filippenzen 4:4-7

Lees dit gedeelte via de link aan de rechterkant van deze pagina.

Wilt u kans maken op een van de tien exemplaren van het boek Broodnodig van Frits Jongboom? Doe dan mee met de prijsvraag.

Op de hoogte blijven van Nederland Zingt?

Schrijf je in voor de nieuwsbrief: