Rouwen is werken

25 maart 2007, 09:00

Veel koor- en samenzang, ds. A. van der Veer ontmoet allerlei mensen, houdt een korte meditatie en bidt voor mensen. Ook is er aandacht voor het lopende Metterdaadproject.

Een programma met veel koor- en samenzang, waarin ds. A. van der Veer allerlei mensen ontmoet, een korte meditatie houdt en voor mensen bidt. Ook is er aandacht voor het lopende Metterdaadproject.

In deze lijdenstijd staan we in 'Nederland Zingt op Zondag' stil bij het verdriet dat mensen kan overkomen. Maar in het licht van Pasen is het nooit zonder hoop en uitzicht. Ds. Arie van der Veer gaat vanmorgen op bezoek bij Baukje Doornenbal. Deze zomer is het 3 jaar geleden dat haar man Gert overleed. Samen hebben ze heel lang het werk van De Navigators geleid, in Nederland en in Europa. En zoals het leven met Gert heel intensief was met veel geloofsverdieping, zo is het rouwen zonder Gert dat ook. Rouwen is echt werken. Zij kiest daar ook bewust voor en vertelt ds. Van der Veer hoe zij zich daarbij herkent in psalm 84: 7: "Trekken zij door een dal van dorheid, het verandert voor hen in een oase".

MEDITATIE

Oases vind je in de woestijn

Zeven jaar lang was Gert Doornenbal ziek.

Zijn vrouw en hij moesten vanwege hun gezondheid het geweldige werk onder studenten in het buitenland beëindigen.

Een carrière die afgebroken werd.

Zo leek het. Maar zo was het niet. In Nederland volgden nog zeven buitengewoon nuttige en vruchtbare jaren.

Als een ongeneeslijke kanker bij je geconstateerd wordt, is dat verre van eenvoudig. Het is als een reis door de woestijn. Dat wat het ‘normale’ leven mooi en plezierig maakt, is daar niet. Wat je als je gezond bent, als vanzelfsprekend ervaart, wordt een schaars artikel.

Toch kan een woestijn ook heel bijzonder zijn. Kluizenaars trokken zich vroeger in de woestijn terug om God te ontmoeten en zo hun eigen leven geestelijk te verdiepen. Juist in de woestijn vind je ‘oases”.

Daar getuigt Baukje, de vrouw van Gert in deze uitzending van. Het is een verhaal van leven en dood. Maar is absoluut niet het zoveelste verdrietige verhaal.

Het is getuigenis van hoop en ondervonden hernieuwde kracht.

Een uitspraak van Gert uit die tijd is:

Oases vind je in de woestijn.

Kijk en luister.

Bijbelgedeelte: Psalm 84: 2-8

Op de hoogte blijven van Nederland Zingt?

Schrijf je in voor de nieuwsbrief: