Nederland zingt op zondag

29 april 2007, 09:05

Veel koor- en samenzang, ds. Arie van der Veer ontmoet allerlei mensen, houdt een korte meditatie en bidt voor mensen. Ook is er aandacht voor het lopende Metterdaadproject.

Een programma met veel koor- en samenzang, waarin ds. Arie van der Veer allerlei mensen ontmoet, een korte meditatie houdt en voor mensen bidt. Ook is er aandacht voor het lopende Metterdaadproject. Bert en Christa Noteboom verwachten binnenkort hun eerste kindje. Maar ds. Van der Veer praat met Bert ook over een paar donkere bladzijden uit zijn nog jonge leven.

Enkele jaren geleden verloor Bert zijn vriendin Aline. Ze was nog maar 18 jaar. Ze hadden grote toekomstplannen, maar ze moest de strijd tegen de leukemie opgeven. Bert vertelt ds. Arie van der Veer wat hem uit de periode het meest is bijgebleven: het lied "God heb ik lief". Want dat was de psalm die Aline vrijwel dagelijks zong met Bert en haar familie. Ook vlak voordat zij stierf. Ze is daarna met een glimlach op haar gezicht overleden. Ze kreeg geen gezondheidsverklaring, maar wel een liefdesverklaring. Het heeft Bert zeer geholpen om de draad van het leven toch weer op te pakken.

MEDITATIE

Liefdesverklaring

Geestelijke liederen spelen in menig leven een geweldige rol. Zelfs bij mensen die niets meer met het geloof hebben. Voor hen zijn het vaak herinneringen aan vroeger, aan hun jeugd, hun opvoeding.

Eén van de oude psalmen die heel vaak werd gezongen, is psalm 116.

God heb ik lief, want die getrouwe HEER'

Hoort mijne stem, mijn smekingen, mijn klagen.

Hij neigt Zijn oor, 'k roep tot Hem, al mijn dagen;

Hij schenkt mij hulp, Hij redt mij keer op keer.

In het Radboudziekenhuis in Nijmegen werd die psalm een paar jaar geleden dagelijks gezongen. Een jaar lang verbleef Aline daar nadat bij haar acute leukemie was geconstateerd. Zij is niet genezen, maar overleed op 18 jarige leeftijd.

Samen met Bert en hun familie zongen ze dagelijks die psalm. Een van de laatste dingen die zij vroeg was of toch weer die psalm kon worden gezongen. Daarna is zij met een glimlach op haar gezicht overleden.

De oude psalm werd voor haar een liefdeslied: God heb ik lief. En waarom had zij Hem lief. Ze kon niet zeggen omdat Hij mij genezen heeft, maar omdat God haar hoorde.

Dat God naar ons hoort, was voor haar een eeuwig wonder. De oude psalm zegt: Hij neigt zijn oor. Zoals mensen dat doen naar een zieke om zijn laatste woorden niet te missen. Zo was God ook voor haar.

Daarom zong zij dit lied.

Nooit een gezondheidsverklaring maar wel een liefdesverklaring.

Kijk en luister naar het verhaal van haar vriend Bert Noteboom

Op de hoogte blijven van Nederland Zingt?

Schrijf je in voor de nieuwsbrief: