Op heilige grond

6 mei 2007, 09:00

Veel koor- en samenzang, ds. Arie van der Veer ontmoet allerlei mensen, houdt een korte meditatie en bidt voor mensen. Ook is er aandacht voor het lopende Metterdaadproject.

Een programma met veel koor- en samenzang, waarin ds. Arie van der Veer allerlei mensen ontmoet, een korte meditatie houdt en voor mensen bidt. Ook is er aandacht voor het lopende Metterdaadproject.

Vandaag gaat ds. Arie van der Veer naar Het Brandpunt in Doorn. Want ruim 40 jaar geleden kwamen daar acht mannen bij elkaar. Zij wilden meer ruimte voor het evangelie en het eenvoudige geestelijke lied in de ether. Die ruimte bood de NCRV steeds minder, vonden zij. Pratend en biddend groeide de overtuiging dat de tijd rijp was voor een nieuwe aspirant-omroep, wat later de Evangelische Omroep zou worden.

Ds. Van der Veer heeft een ontmoeting met ds. Herman Hegger, één van de acht mannen van toen en jarenlang bestuurslid van de nog prille EO. Samen praten zij over toen en nu. Hegger blijkt nog steeds een warme pleitbezorger van de EO te zijn.

Ook de huidige directeur Henk Hagoort voegt zich bij het gezelschap. Een hoogtepunt is het moment wanneer deze drie mannen samen op de trappen danken en bidden voor het verleden en de toekomst van de EO. Op de vraag aan Henk Hagoort of de EO nog steeds een biddende omroep is, daagt hij ds. Van der Veer uit: ‘ga het maar aan de medewerkers zelf vragen'...

MEDITATIE

Wie waren de oprichters van de EO?

Niemand zal in Hilversum nog weten welke aannemer het gemeentehuis heeft gebouwd.

Maar de naam van de architect kent iedereen: Dudok.

Eigenlijk is een aannemer maar een uitvoerder. De architect is de ontwerper. Hij geeft aan hoe een huis gebouwd moet worden. Hij bepaalt de details, de kleuren en de inrichting. Hij is verantwoordelijk voor de sterkte berekening en de juiste aanleg van de fundering.

De bijbel zegt dat God de grote architect van het leven is. Hij heeft ons leven ontworpen.

Wij zijn maar uitvoerders.

Een goede bouwer volgt nauwkeurig het bestek.

Hij betrekt de architect niet alleen bij het begin, maar gedurende de gehele bouw.

Het is aan te raden dat ook met ons leven te doen. Als wij niet bouwen overeenkomstig het Woord van God (het bestek) komt er niets van terecht.

De Evangelische omroep is ook een soort bouwwerk. Er wordt al veertig jaar gebouwd. Er waren gedurende die tijd heel wat aannemers bij betrokken. Menigeen zal de namen van de mensen van het begin niet meer weten.

Maar wat geeft het.

Als God maar de architect is en blijft.

“Als de Heer het huis niet bouwt, tevergeefs zwoegen de bouwers”.

Kijk en luister naar een jubileumuitzending van de 40 jarige EO.

Bijbelgedeelte: Psalm 127.

Op de hoogte blijven van Nederland Zingt?

Schrijf je in voor de nieuwsbrief: