De stijgende zeespiegel

19 augustus 2007, 09:45

Veel koor- en samenzang en een meditatie van ds. Van der Veer.

Het water van de zeespiegel stijgt. Geleerden verschillen van mening als het gaat om het antwoord op de vraag: hoe snel dit gaat.

Maar stijgen doet hij. Het oceaanwater stijgt door het smelten van gletsjers en ijskappen. Bovendien zet het water uit als de temperatuur stijgt. Voor Nederland geldt bovendien dat hier sprake is van een bodemdaling.

Zullen onze duinen en dijken het houden? Zijn ze sterk genoeg voor het wassende water.

Hoe ga je met dit alles om?

Natuurlijk door tegenmaatregelen te nemen. Reken maar dat de overheid er mee bezig is.

Wij allemaal hebben onze verantwoordelijkheid. We hebben ook allemaal een collectieve schuld.

De toenemende snelheid van het opwarmen van de aarde is te wijten aan de mens.

Als een christen het over schuld heeft, denkt hij aan zonde. En zonden zijn voor hem stelen, liegen, overspelig zijn. Om maar een paar van de tien geboden te noemen.

Het zou een verdieping van ons geloof betekenen als wij ook dat andere als schuld gaan erkennen. Dan blijven we namelijk niet steken in het al of niet nemen van grote of kleine maatregelen.

Nee, het wordt een onderdeel van ons leven met God.

En God belooft: waar zonden beleden wordt, schept hij vergeving en verlossing.

Save the planet is het parool van milieuorganisaties.

De echte redding komt van God.

Kijk en luister.

Bijbelgedeelte: Kolossenzen 1:15-17

Op de hoogte blijven van Nederland Zingt?

Schrijf je in voor de nieuwsbrief: