Nederland zingt op zondag

23 september 2007, 09:00

Veel koor- en samenzang, ds. Arie van der Veer ontmoet allerlei mensen en houdt een korte meditatie. Ook is er aandacht voor het lopende Metterdaadproject.

Ds. Arie van der Veer brengt een bezoek aan de OK van Ziekenhuis Bronovo in Den Haag, waar dr. Arthur Niggebrugge chirurg is. Ds. Van der Veer mag op een afstandje meekijken als hij aan het werk is.

Verder praten ze over ‘De Schuilplaats’, een project voor dak- en thuislozen in Leiden dat Niggebrugge enkele jaren geleden met een vriend heeft opgezet.

‘We moeten niet liefhebben met de mond, met woorden, maar waarachtig, met daden.’

Deze woorden van de apostel Johannes zijn voor Arthur Niggebrugge heel belangrijk geworden. Omdat hij gemerkt heeft dat dit werkt.

Heel de wereld, maar ook christenen hebben de mond vol over liefde. We zingen er van. We praten er over. Maar hoe vaak zijn het loze woorden. Hoe kun je spreken over de liefde van God als je dat niet in je daden laat zien?!

Gods liefde is liefde met de daad.

Dat God deze wereld liefheeft, is te constateren in het sturen van zijn Zoon. Jezus Christus heeft deze goddelijke liefde op vele manieren, en in allerlei daden gepraktiseerd.

Hij had de zieken lief en hij genas ze. De hongerigen gaf hij brood, bedroefden troostte Hij. Doden wekte Hij op. Hij had ons allen lief en bewees dat door zijn leven te geven als offer voor onze zonden.

Gods liefde is liefde met de daad.

Hij ziet de nood van deze wereld niet van verre aan, maar gaat er midden in staan om de wereld te redden.

Dat doet dr. Arthur Niggebrugge ook. En voor een dokter op een heel verrassende manier.....

Kijk en luister

Op de hoogte blijven van Nederland Zingt?

Schrijf je in voor de nieuwsbrief: