Onvoorwaardelijke liefde

14 oktober 2007, 09:00

Veel koor- en samenzang, ds. Arie van der Veer ontmoet allerlei mensen en houdt een korte meditatie. Ook is er aandacht voor het lopende Metterdaadproject.

Sinds enkele jaren worden er steeds meer Thomashuizen gestart. Het is een initiatief van Hans van Putten, geïnspireerd door zijn zoon Thomas, een jongen met een verstandelijke beperking. Omdat Hans de opvang van zijn zoon anders wilde aanpakken, ontwikkelde hij het idee van de Thomashuizen. Een Thomashuis is een plek waar mensen zoals Thomas warmte vinden, veiligheid voelen en zichzelf in een beschermde omgeving verder kunnen ontplooien. Ds. Arie van der Veer heeft vandaag een ontmoeting met Jan en Janke Klein, die sinds kort bezig zijn zo’n Thomashuis op te zetten. Ze vertellen hoe zij tot voor hen ingrijpende stap gekomen zijn.

Meditatie: Onvoorwaardelijke liefde

Waaraan herken je een volgeling van Jezus Christus?

Aan onvoorwaardelijke liefde.

Dat is de stelling van onze Heiland

Er wordt in deze wereld oneindig veel gesproken en gezongen over de liefde. Maar veelal gaat het dan over voorwaardelijke liefde.

Voorwaardelijke liefde is: ik houd van jou omdat.....

Omdat je zo lief bent

Omdat je mijn kind bent

Omdat je zoveel voor mij hebt gedaan

Omdat je zo knap bent...

Omdat....

Liefde zonder reden is schaars.

Liefde voor je vijand lijkt onmenselijk.

Maar dat heeft Jezus ons wel voorgeleefd. Hij is voor zondaren aan het kruis gestorven. Hij heeft de grootste zondaar liefde.

Aan zijn discipelen leerde Hij: Ik weet dat u geleerd is: Jullie hebben gehoord dat gezegd werd: “Je moet je naaste liefhebben en je vijand haten.” En ik zeg jullie: heb je vijanden lief en bid voor wie jullie vervolgen, alleen dan zijn jullie werkelijk kinderen van je Vader in de hemel.

Onvoorwaardelijke liefde.

Wij maakten een uitzending van mensen die dit in praktijk willen brengen.

Kijk en luister naar hoe zij dat doen.

Op de hoogte blijven van Nederland Zingt?

Schrijf je in voor de nieuwsbrief: