Op weg naar de top

1 mei 2008, 10:00

Ds. Arie van der Veer houdt de meditatie en doet het gebed. Dit alles afgewisseld met koor- en samenzang.

Een korte uitzending van Nederland Zingt op Hemelvaartsdag. Ds. Arie van der Veer bevindt zich bovenop het WTC in Rotterdam. Hij houdt daar zijn meditatie naar aanleiding van een Bijbelverhaal en spreekt een gebed uit. Dit alles afgewisseld met koor- en samenzang.

Meditatie

Er is een groot verschil tussen de man aan de top en de man op de top. Het laatste kan gelden van de bergbeklimmer, die na een moeizame tocht de top van een beroemde berg heeft beklommen. De man aan de top hoeft per se geen bergbeklimmer te zijn. Hij is de man met die hoge positie: de directeur van een bedrijf, de minister president van een land. Voor beide geldt overigens dat de weg naar die top niet eenvoudig is. Het gaat niet zomaar.

Voor mij is Jezus Christus de man aan en op de top. Hij is de Heer van hemel en aarde. De aarde is bij wijze van spreken zijn voetbank en de hemel de troon van waaruit Hij de wereld regeert. Jezus Christus is Koning. De Koning der koningen en de Heer der heren.

Op Hemelvaartsdag wordt door de kerk dit koningschap wereldwijd gevierd.

Door God de Vader is Hem alle macht gegeven in hemel en op aarde. Op de dag dat Hij opvoer naar de hemel, besteeg Hij de troon. Ook van Hem geldt dat Zijn weg naar de troon verre van eenvoudig was. Voor Hem geldt: door lijden tot heerlijkheid.

Toch is er een cruciaal verschil tussen de moeizame weg die Jezus Christus ging en de weg die mensen gaan die aan of op de top willen komen. Zij zetten bewust elke keer een stap die hen verder, omhoog voert. Opvallend is, dat de weg van Jezus Christus naar de top juist een weg omlaag is. Elke keer een stap lager. Hij heeft zich vernederd tot aan de dood van het kruis. Door mensen en door God verlaten. Hij verkeerde niet met de groten der aarde, maar was juist te vinden onder de gewone mensen, zelfs onder verachten in de maatschappij.

Daarom hebben wij een wonderlijke Koning. Hij heeft alle macht maar weet tegelijkertijd van alle moeiten en zorgen. Iedereen vindt daarom bij Hem gehoor en voelt zich bij Hem thuis.

De weg naar de top.

De weg die Jezus ging is waard om na te volgen.

‘Wie is er nederig en klein? Die zal bij ons de grootste zijn”.

’Wie zich vernedert, die zal verhoogd worden’.

Kijk en luister

Op de hoogte blijven van Nederland Zingt?

Schrijf je in voor de nieuwsbrief: