Nederland Zingt special

7 februari 2009, 18:35

In deze special van Nederland Zingt staan de mooiste liederen van 2008 centraal. Mirjam Bouwman presenteert de special en zal tevens meer vertellen over de liederen.

Liedteksten & uitvoerenden

Lied 01
Titel : Er is een God die hoort
Eerste componist : G.C. Stebbink
Tweede componist : J. Pel
Uitvoerende : Judith Sportel & Mannenkoor IJsselmuiden-Grafhorst
Uitvoering : Solo- en koorzang
Opname : Kampen - Bovenkerk
Tekst :

Vreugde of blijdschap, droefheid of smart
Er is een god, er is een god
Stort bij hem uit, o mens toch uw hart
Er is een god die hoort
Ga steeds naar hem om hulp en om raad
Wacht niet te lang, ’t is spoedig te laat
dat niet door twijfel ’t hart wordt verstoord
Er is een God die hoort

God schonk zijn zoon in Bethlehems stal
Heer van het al, heer van het al
Hij droeg verneed’ring, smaad zonder tal
Heerser van ’t gans heelal
Want onze schepper, koning der aard
heeft zelfs zijn eigen zoon niet gespaard
Ga dan naar hem, nu ’t morgenlicht gloort
Hij is de God die hoort

Van oost tot west, van zuid tot noord
Mens, zegt het voort, mens zegt het voort
Wordt ’s Heren liefde alom gehoord
Mensenkind, zegt het voort
Dwaal niet in ’t duister, ga niet alleen
Maar zoek het heil bij Jezus alleen
Dat al uw hoop op hem is gericht
Jezus is ’t eeuwig licht.

Lied 02
Titel : Van U zijn alle dingen (LvK Gez. 465)
Arrangement : Johan Bredewout
Eerste componist : Johannes Gijsbertus Bastiaans
(Nederlandse) Tekst : Jan de Liefde
Uitvoerende : Lucas Kramer, 'Chr. Gemengd Koor De Zeeklank' &
samenzang
Uitvoering : Solo, koor- en samenzang
Opname : Bolsward - Martinikerk
Tekst :

Van u zijn alle dingen, van U , o God en Heer
Van U de zegeningen, die ‘k biddende begeer
Gij wilt mijn weg omringen met liefde, wijs en teer
Wat wij ooit goeds ontvingen, het is van U o Heer

Nog voor wij U iets vragen
Voorkomt Gij ons gebed
Gij hebt aleer wij klagen
op onze nood gelet
Gij helpt de last ons dragen
Gij steunt bij elke tred
zelfs bij de zwaarste plagen
zijt Gij de God die redt

U zal ik eeuwig eren,
Die eeuw'ge goedheid zijt!
U blijve, Heer der heren,
geheel mijn hart gewijd.
Wat kan ik niet ontberen,
wanneer uw hand mij leidt,
wat vuriger begeren
dan uwe heerlijkheid

Lied 03
Titel : De kracht van Uw liefde (Opw. 488)
Eerste componist : Geoff Bullock
(Nederlandse) Tekst : Mireille Schaart
Uitvoerende : Gospelkoor 'Sound of Joy'
Uitvoering : Koorzang
Opname : Breda - Grote- of Onze Lieve Vrouwekerk
Tekst :

Heer, ik kom tot U, Neem mijn hart, verander mij.
Als ik u ontmoet vind ik rust bij U.
Want Heer ik heb ontdekt, dat als ik aan Uw voeten ben
trots en twijfel wijken voor de kracht van uw liefde

Houd mij vast, laat uw liefde stromen.
Houd mij vast, heel dicht bij uw hart.
Ik voel uw kracht en stijg op als een arend.
Dan zweef ik op de wind,
Gedragen door uw Geest en de kracht van uw liefde.

Heer komt dichterbij dan kan ik uw schoonheid zien
En uw liefde voelen, diep in mij.
En Heer, leer mij uw wil zodat ik U steeds dienen kan
En elke dag mag leven door de kracht van uw liefde.

Houd mij vast, laat uw liefde stromen.
Houd mij vast, heel dicht bij uw hart.
Ik voel uw kracht en stijg op als een arend.
Dan zweef ik op de wind,
Gedragen door uw Geest en de kracht van uw liefde.

Houd mij vast, laat uw liefde stromen.
Houd mij vast, heel dicht bij uw hart.
Ik voel uw kracht en stijg op als een arend.
Dan zweef ik op de wind,
Gedragen door uw Geest en de kracht van uw liefde.

Dan zweef ik op de wind,
gedragen door uw Geest
en de kracht van uw liefde

Lied 04
Titel : Blessed Assurance
Eerste componist : Phoebe J. Knapp
Tweede componist : Fanny J. Crosby
Uitvoerende : Lucas Kramer, Chr. Mannenkoor Emmeloord & samenzang
Uitvoering : Solo, koor- en samenzang
Opname : Bolsward - Martinikerk
Tekst :

Blessed assurance, Jesus is mine
O what a foretast of glory divine
Heir of salvation, purchase of God
Born of his spirit, washed in his blood

This is my story, this is my song,
praising my Saviour all the day long;
this is my story, this is my song,
praising my Saviour, all the day long.

Perfect submission, perfect delight
Visions of rapture now burst on my sight
Angels descending, bring from above
Echoes of mercy, whispers of love

This is my story, this is my song,
praising my Saviour all the day long;
this is my story, this is my song,
praising my Saviour, all the day long.

Perfect submission, all is at rest
I in my Saviour am happy and blest
Watching and waiting, looking above
Filled with his goodness, lost in his love

This is my story, this is my song,
praising my Saviour all the day long;
this is my story, this is my song,
praising my Saviour, all the day long.

This is my story, this is my song,
praising my Saviour all the day long;
this is my story, this is my song,
praising my Saviour, all the day long

Lied 05
Titel : De Hemel vertelt
Arrangement : Marcel Zimmer
Eerste componist : Marcel Zimmer
Copyrights : 2006 Celmar Music
Uitvoerende : Marcel Zimmer, Lydia Zimmer en Peter Ketter
Uitvoering : Trio
Opname : Dordrecht - Dorp 'De Hoop'
Tekst :

De hemel vertelt van Gods heerlijkheid,
het uitspansel spreekt van zijn macht.
De dag zegt het voort aan de dag die komt,
de nacht aan de volgende nacht.
Zonder te spreken, geen enkel woord,
wordt hun stem over heel de wereld gehoord.

Halleluja
God van de hemel
God van de aarde
Halleluja
God van het land en de zee
Halleluja
God van de dieren
God van de mensen
Halleluja

Alles getuigt met ons mee
De schepping verkondigt zijn majesteit,
de zee bruist van blijdschap voor Hem.
De regenboog spreekt van zijn grote trouw,
de bergen verheffen hun stem.
Zonder te spreken, geen enkel woord,
wordt hun stem over heel de wereld gehoord.

God van de hemel
God van de aarde
Halleluja
God van het land en de zee
Halleluja
God van de dieren
God van de mensen
Halleluja
Alles getuigt met ons mee

God heeft vanaf het begin van de tijd
zichtbaar gemaakt dat Hij leeft.
Hij toont zijn kracht en zijn goddelijkheid
in wat Hij geschapen heeft.

Halleluja
God van de hemel
God van de aarde
Halleluja
God van het land en de zee
Halleluja
God van de dieren
God van de mensen
Halleluja
Alles getuigt met ons mee

Lied 06
Titel : Abba Vader
Arrangement : Instr. Martin Zonnenberg, koorbew. Hans de Wit
Eerste componist : Dave Bilbrough
Uitvoerende : Westlands Dameskoor & samenzang
Uitvoering : Koor- en samenzang
Opname : Leiden - Hooglandse Kerk
Tekst :

Abba Vader, U alleen
U behoor ik toe
U alleen doorgrondt mijn hart
U behoort het toe
Laat mijn hart steeds bij u zijn,
U laat nooit alleen
Abba Vader, U alleen
U behoor ik toe

Abba vader, laat mij zijn,
slechts voor U alleen.
Dat mijn wil voor eeuwig zij,
d'Uw’ en anders geen.
Laat mijn hart nooit koud zijn Heer,
laat mij nimmer gaan.
Abba vader, laat mij zijn
slechts van U alleen.
----------------

Op de hoogte blijven van Nederland Zingt?

Schrijf je in voor de nieuwsbrief: