Nederland Zingt op Zondag

22 februari 2009, 09:00

Een programma met veel koor- en samenzang en een meditatie van ds. Arie van der Veer. Ook gaat hij met iemand in gesprek over zijn of haar geloof.

Bijbeltekst

Johannes 12:20-26

>> Lees Johannes 12:20-26.

Ds. Arie van der Veer over deze uitzending:

‘Ik kreeg een levend geloof.’

Jitze Hoekstra is van jongs af aan in het geloof opgevoed. Trouw ging hij met zijn ouders naar de kerk. Hij kreeg een gelovig meisje. En natuurlijk trouwden hij en Tsjikke in de kerk. En de vier kinderen die zij kregen werden allemaal gedoopt. Toch zegt hij van zichzelf, dat hij later ontdekte, dat het allemaal gewoonte was. Hij geloofde, omdat iedereen geloofde. Het hoorde gewoon bij de familie.

Het werd volgens hem totaal anders toen hij in Albanië kwam. Door anderen gevraagd ging hij zich steeds meer inzetten voor de mensen in Oost Europa. Jitze is inmiddels wel zo’n 38 keer in Albanië geweest. Daar is hij door alle gebeurtenissen en gevaren die ze daar tegenkwamen tot een levend geloof gekomen. ‘We kwamen bij gelovigen Albanezen, dat was gevaarlijk en dan vormden die mensen een kring met elkaar, hielden de handen van elkaar vast en baden.’
‘Soms hing de auto over de afgrond en moest die met de andere auto eruit getrokken worden, dan baden we met elkaar en God heeft ons steeds bewaard en geholpen.’ Op één van die momenten is het geloof van Jitze een werkelijkheid worden.
‘Ik merkte het verschil bij Jitze, zegt zijn vrouw, toen hij terug kwam, we baden altijd voor het eten en ’s avonds, zijn gebed veranderde, daar merkte ik het aan. Zijn geloof was levend geworden.’
Inmiddels is het leven van Jitze niet over rozen gegaan. In de afgelopen jaren kreeg hij verschillende hersenbloedingen. Hij woont in een verpleeghuis. Toch gaat hij nog altijd naar Albanië. Hij heeft een eigen ‘Albaniëwinkel’. En wat het bidden betreft: is er iemand ernstig ziek, hij of zij mag er op rekenen, dat Jitze voor en met hem bidt. Het levend geloof is gebleven.

Op de hoogte blijven van Nederland Zingt?

Schrijf je in voor de nieuwsbrief: