Mechelen

28 februari 2009, 18:30

Koor- en samenzang programma vanuit de St. Rombout Kathedraal in Mechelen.

Liedteksten en uitvoerenden

Lied 01
Titel : Looft God, looft Hem overal (LvK Psalm 150)
Arrangement : Martin Zonnenberg
Eerste componist : Traditional
Uitvoering : Samenzang
Opname : Mechelen - Sint-Romboutkathedraal
Tekst :

Looft God, looft Hem overal.
Looft de Koning van 't heelal
om zijn wonderbare macht,
om de heerlijkheid en kracht
van zijn naam en eeuwig wezen.
Looft de daden, groot en goed,
die Hij triomferend doet.
Hem zij eer, Hij zij geprezen.

Hef, bazuin, uw gouden stem,
harp en fluit, verheerlijkt Hem!
Cither, cimbel, tamboerijn,
laat uw maat de maatslag zijn
van Gods ongemeten wezen,
opdat zinge al wat leeft,
juiche al wat adem heeft
tot Gods eer. Hij zij geprezen.

Lied 02
Titel : Let's praise Him
Eerste componist : Martin Zonnenberg
Uitvoerende : Kathelijn van Dongen, Chr. Gem. Drechtstedenkoor
'Praise Him' & Laudation
Uitvoering : Solo- en koorzang
Opname : Mechelen - Sint-Romboutkathedraal
Tekst :

Let’s praise Him, Let’s praise Him,
Let’s praise the Lord
Let’s praise Him, Let’s praise Him,
Let’s praise the Lord

Praise Him, all creation
O praise ye the Lord
Praise Him, all creation
O praise ye the Lord

O praise the Lord, (6x)
O him all creation,
O praise the Lord (5x)

Let’s praise Him, let’s praise Him
Let’s praise the Lord
Praise Him, all creation
O praise ye the Lord

O him all creation,
O praise the Lord
O praise ye the Lord
praise him in the height
rejoice in his word
ye angels of light

Ye heavens adore Him
by whom ye were made
and worship before Him
in brightness arrayed.
Amen
Amen

Lied 03
Titel : Santo
Arrangement : Tore W. Aas, Martin Mans (koor) & Martin Zonnenberg
Eerste componist : Argentine folk song
Uitvoerende : Groot Nederlands Mannenkoor
Uitvoering : Koorzang
Opname : Mechelen - Sint-Romboutkathedraal
Tekst :

Santo, santo, santo
mi corazon te adora
mi corazon te sanbe decir
Santo eres Senor

Santo, santo, santo
mi corazon te adora
mi corazon te sanbe decir
Santo eres Senor

Santo, santo, santo
mi corazon te adora
mi corazon te sanbe decir
Santo eres Senor
Santo eres Senor
Santo eres Senor

Nederlandse vertaling:
Heilig, heilig, heilig
Mijn hart aanbidt U
Heilig bent U, Heer

Lied 04
Titel : Prijs mijn ziel de Hemelkoning
Arrangement : Martin Zonnenberg
Eerste componist : William Augustine Ogden
Tweede componist : Carel Steven Adama van Scheltema
Uitvoerende : Chr. Gem. Drechtstedenkoor 'Praise Him' & Laudation
Uitvoering : Koorzang
Opname : Mechelen - Sint-Romboutkathedraal
Tekst :

Prijs mijn ziel, de hemelkoning,
breng uw schatting aan Zijn voet.
Die mij door zijn gunstbetoning
heil, vergeving smaken doet.
Halleluja, halleluja,
prijs de Koning 't eeuwig goed.

Prijs hem, die in bange tijden
onze vaad’ren uitkomst gaf
Prijs hem, die ook ons wil leiden
snel tot hulp en traag tot straf
Halleluja, halleluja,
d’eeuwen door tot steun en staf

Eng'len help ons Hem t' aanbidden
gij, die ziet zijn aangezicht.
Zonnen, sterren, buigt te midden
van al 't schepsel in zijn licht.
Halleluja, halleluja,
Hem, genadig in 't gericht

Lied 05
Titel : Er is een God Die hoort
Arrangement : Koorbew. J. de Graaf, instr. Martin Zonnenberg
Eerste componist : G.C. Stebbink
Tweede componist : J. Pel
Uitvoerende : Kathelijn van Dongen, Groot Nederlands Mannenkoor &
samenzang
Uitvoering : Solo-, koor- en samenzang
Opname : Mechelen - Sint-Romboutkathedraal
Tekst :

Vreugde of blijdschap, droefheid of smart
Er is een God, er is een God
Stort bij hem uit, o mens toch uw hart
Er is een God die hoort
Ga steeds naar hem om hulp en om raad
Wacht niet te lang, ’t is spoedig te laat
dat niet door twijfel ’t hart wordt verstoord
Er is een God die hoort

God schonk zijn zoon in Bethlehems stal
Heer van het al, heer van het al
Hij droeg verneed’ring, smaad zonder tal
Heerser van ’t gans heelal
Want onze schepper, koning der aard
heeft zelfs zijn eigen zoon niet gespaard
Ga dan naar hem, nu ’t morgenlicht gloort
Hij is de God die hoort

Van oost tot west, van zuid tot noord,
mens zegt het voort, mens zegt het voort.
wordt 's Heren liefde alom gehoord,
mensenkind zegt het voort.
Dwaal niet in 't duister, ga niet alleen,
maar zoekt het heil bij Jezus alleen.
dat al uw hoop op Hem is gericht,
Jezus is 't eeuwig licht.

Lied 06
Titel : Benedictus
Arrangement : Martin Zonnenberg
Eerste componist : Carl Jenkins
Uitvoerende : Kathelijn van Dongen & Chr. Gem. Drechtstedenkoor
'Praise Him'
Uitvoering : Solo- en koorzang
Opname : Mechelen - Sint-Romboutkathedraal
Tekst :

Benedictus qui venit
Benedictus qui venit
Benedictus qui venit
in nomine Domini

Benedictus qui venit
Benedictus qui venit
Benedictus qui venit
in nomine Domini

Benedictus qui venit
in nomine Domini
Benedictus qui venit
in nomine Domini

Benedictus qui venit
Benedictus qui venit
in nomine Domini

Benedictus qui venit
in nomine Domini
Hosanna in excelsis
Hosanna in excelsis
in excelsis
in excelsis

Amen amen
Amen amen

Nederlandse vertaling:
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in den hoge.

Lied 07
Titel : Lord, I trust Thee
Eerste componist : Georg Friedrich Händel
Uitvoerende : Laudation
Uitvoering : Koorzang
Opname : Mechelen - Sint-Romboutkathedraal
Tekst :

Lord, I trust thee, I adore thee
Ah, thou friend of man, restore me
On thy loving grace relaying
for the bread of life I'm sighing
Quench my thirst and let my hunger cease
Fill my heart with joy and endless peace
When the breath of life has left me
May my soul be blended with thee

Lied 08
Titel : Nieuw Jeruzalem
Arrangement : Martin Zonnenberg
Eerste componist : Elsie Rebekah Ahlwen
Tweede componist : Fredrick Arvid Blom
(Nederlandse) Tekst : M.A. Alt
Uitvoering : Samenzang
Opname : Mechelen - Sint-Romboutkathedraal
Tekst :

Lichtstad met uw paarlen poorten,
wond’re stad zo hoog gebouwd
nimmer heeft men op deez’ aarde
ooit uw heerlijkheid aanschouwd.

Daar zal ik mijn Heer ontmoeten,
luist’ren naar zijn liefdesstem,
daar geen rouw meer en geen tranen
in het Nieuw Jeruzalem.

Heilig oord, vol licht en glorie,
waar de boom des levens bloeit
en de stroom van levend water
door de gouden Godstad vloeit.

Daar zal ik mijn Heer ontmoeten,
luist’ren naar zijn liefdesstem,
daar geen rouw meer en geen tranen
in het Nieuw Jeruzalem.

Wat een vreugde zal dat wezen,
straks vereend te zijn met Hem.
In die stad met paarlen poorten,
in het Nieuw Jeruzalem.

Daar zal ik mijn Heer ontmoeten,
luist’ren naar zijn liefdesstem,
daar geen rouw meer en geen tranen
in het Nieuw Jeruzalem.

Lied 09
Titel : Jacob's Ladder
Arrangement : Sander van Marion
Eerste componist : Traditional spiritual
Uitvoerende : Groot Nederlands Mannenkoor
Uitvoering : Koorzang
Opname : Mechelen - Sint-Romboutkathedraal
Tekst :

We are climbing Jacob's Ladder
We are climbing Jacob's Ladder
We are climbing Jacob's Ladder
soldiers of the cross

Ev'ry round goes higher, higher
Ev'ry round goes higher, higher
Ev'ry round goes higher, higher
soldiers of the cross

Sinners do you love my Jesus
Sinners do you love my Jesus
Sinners do you love my Jesus
soldiers of the cross

If you love him why not serve him
If you love him why not serve him
If you love him why not serve him
soldiers of the cross

Rise Shine Give God glory
Rise Shine Give God glory
Rise Shine Give God glory
soldiers of the cross

We are climbing higher, higher
We are climbing higher, higher
We are climbing higher, higher
soldiers of the cross

---------------

Op de hoogte blijven van Nederland Zingt?

Schrijf je in voor de nieuwsbrief: