Palmpasen

5 april 2009, 09:00

Ds. Arie van der Veer is in het Bakkerijmuseum in Hattem. Hij ontmoet daar Fred Voskuil, die hem alles vertelt over de traditie van de Palmpasenstokken.

Ds. Arie van der Veer over deze uitzending:

Ik dacht, dat de traditie aan het verdwijnen was. Maar volgens de conservator van het bakkerijmuseum in Hattem is er een hernieuwde belangstelling voor de optocht op Palmpasen.
Wel is de vraag of de mensen nog wel weten wat de achtergrond van dit oude gebruik is.
De palmpasenstok kan een hulpmiddel zijn. Want een palmpasenstok op de juiste wijze gemaakt, zit vol met symbolen.

Ik heb nooit geweten, dat er een verschil is tussen een katholieke en een protestantse palmpasenstok. Nu weet ik, dat katholieken er een haantje op zetten en protestanten een zwaan. De zwaan heeft alles te maken met Luther. Maar het schijnt, dat zelfs per streek die stokken onderling ook weer verschillend zijn. Je hebt niet zomaar de vrije keus. Nee, er zijn al eeuwen lang voorschriften hoe die stokken versierd moeten worden: twaalf noten voor de twaalf apostelen, dertig chocolade-eitjes voor de dertig zilverlingen, buxustakjes als herinnering aan de palmtakken waarmee de mensen op die Palmzondag Jezus in Jeruzalem verwelkomden.

De stok kan ons dus veel leren. Eigenlijk net zoals vroeger toen deze traditie opkwam. Mensen van toen konden de bijbel niet lezen. Zij moesten het hebben van de beelden in de kerk en van de oude gebruiken.
Na eeuwen, nu de bijbel waarin dat alles staat voor velen een gesloten boek is geworden, kan de palmpasenstok zijn oude functie herkrijgen.

Wilt u nog meer weten?

Kijk en luister.

Bijbeltekst: Matteüs 21:1-10

Op de hoogte blijven van Nederland Zingt?

Schrijf je in voor de nieuwsbrief: