Verberg het niet!

30 augustus 2009, 09:20

Ds. Arie van der Veer is op bezoek bij rabbijn David Brodman. Hij neemt hem mee naar een van de grootste jesjiewes in Israël. Een jesjiewe is een talmoedschool, een soort theologische opleiding waar studenten de wet van God bestuderen.

Ds. Arie van der Veer over deze uitzending

Een vast onderdeel van de eredienst op zondagmorgen was vroeger het voorlezen van de tien geboden. Vele gemeenten kennen deze gewoonte niet meer.

Ik ben er mee opgevoed. En als ik zondagmorgen dienst heb, lees ik deze beroemde woorden nog altijd voor.

Ik kan me voorstellen dat mensen er moeite mee hebben. Je bent zondagsmorgens nog maar nauwelijks wakker, en dan begint de dominee over alles wat je wel of niet moet doen. Ook al is het begin van de wetslezing juist niet zo: Ik ben de HERE uw God.... Ik vind dat altijd een geweldig begin.

Er zijn, denk ik, meerdere redenen waarom dat voorlezen van de wet bezig is te verdwijnen. Menigeen krijgt er een zwaarmoedig gevoel bij. En waar hij trouw gelezen wordt, wordt eerder gezucht dan gedanst! Joden overigens, dansen met de Torah. Zoiets is in onze kerken niet voor te stellen.

Waarom zuchten? Omdat bij ons vooral het accent ligt op het feit dat we het niet redden. Het lukt ons niet om de wet te houden. Vroeger zongen wij na het horen van de wet klagend in de kerk: 'Och of wij uw geboõn volbrachten, gena ,o hoogste majesteit'. De wet ontdekt je aan je tekortkomingen.

Hoe anders leeft de vrome Jood met de geboden van God. De Torah is hem alles. Het leven naar de wet is zijn vreugde. Ook al schiet hij tekort. Hij raakt er niet over uitgedacht.

We brachten een bezoek aan de synagoge van rabbijn David Brodman. Met grote liefde wordt daar de Torah bewaard. We waren er getuige van hoe zo'n Torahrol met grote eerbied wordt geschreven. Een jonge man las ons uit de Torahrol voor....

Dat de wet niet meer wordt voorgelezen in de kerken, vind ik jammer. Misschien dat we de wet een andere plaats zouden moeten geven. Vrome Joden zouden ons veel kunnen leren.

Bijbeltekst: Psalm 119: 97-98

Op de hoogte blijven van Nederland Zingt?

Schrijf je in voor de nieuwsbrief: