Bisschop De Korte

1 november 2009, 09:00

Ds. Arie van der Veer gaat op bezoek bij bisschop De Korte in Groningen. Ze praten samen over Hervormingsdag en de overeenkomsten en verschillen tussen katholieken en protestanten.

Ds. Van der Veer over deze uitzending

Nederland Zingt op zondag is een heel bijzonder programma. Het is een programma, dat gaat de grote waarde van het christelijk geloof. Geloof dat niet alleen bestaat uit woorden, maar ook uit werken.
Daarom hebben we elke week een gast. Dat zijn vaak heel gewone mensen. Maar wel mensen, van wie het leven veelzeggend is. Hun leven is niet altijd eenvoudig, maar wel een leven met Christus. Ze hebben God lief en hun naaste.
Deze keer ontmoet u in deze aflevering een echte bisschop. Mgr. de Kort is sinds een jaar bisschop van Groningen-Leeuwarden. Bisschop klinkt als hoog en voornaam. Maar wie hem in dit programma leert kennen, ontdekt, dat de bisschop een heel gewone man is. Een man, die net zoals vele van onze gasten de Here Jezus hartelijk lief heeft. Ook zijn passie is het om de mensen in Nederland te vertellen van het waardevolle leven met Hem.
Bisschoppen wonen niet meer in een paleis. In Groningen staat een bisschopshuis. Een aantal kamers worden gebruikt als kantoor. De bisschop zelf heeft daar een betrekkelijk klein appartement. Goed, er zijn wat extra kamers om gasten te ontvangen. Maar het is verder allemaal heel gewoon.
En, boven in het huis, op zolder zou je kunnen zeggen, bevindt zich een kleine kapel. En in die ruimte gaan dominee van der Veer en bisschop de Korte samen in gebed. Geknield bidden zij om de eenheid van de kerk.
Verder hebben zij een lang gesprek over katholiek en protestant, over Rome en de Reformatie, over wat hen scheidt en verenigd.

Op de hoogte blijven van Nederland Zingt?

Schrijf je in voor de nieuwsbrief: