Marga Nijman

9 mei 2010, 09:00

Voor deze Moederdag-uitzending bezoekt ds. Arie van der Veer een wel heel bijzondere moeder: Marga Nijman.

Ds. Van der Veer schrijft:

Moeder in het kwadraat

Haar kinderen gingen de deur uit. Normaal is dat voor een moeder een tijd om eens dingen te gaan doen waarvoor je tijdens de opvoeding van de kinderen geen tijd hebt gehad. Sommige moeders gaan studeren. Anderen nemen een baan.

Marga werd pleegmoeder. Juist toen haar eigen kinderen niet meer thuis waren, koos zij er voor om nu aan andere kinderen een thuis te mogen gaan bieden.

Toen zij twaalf jaar was, hoorde ze van anderen op het schoolplein, dat haar ouders niet haar echte ouders waren. Nooit had zij er aan getwijfeld. Zo goed was het thuis. Het bericht, dat zij geadopteerd was, deed haar echter nauwelijks iets. Beter kon zij het met deze ouders volgens haar niet hebben. Haar adoptieouders zijn daarom altijd voor haar besef haar echte ouders gebleven.

Die ervaring deed wel een ander verlangen in haar ontstaan. Hoe graag wilde zij later zo'n soort moeder ook voor anderen zijn. Voor andere kinderen, die het niet zo fijn hadden als zij had gehad.

Marga ging werken in een kindertehuis. En uitgerekend uit dat tehuis kwamen haar 'nieuwe' kinderen. De Enk, dat kinderhuis is een rode draad in haar leven. Inmiddels hebben in die 25 jaar een kleine 60 kinderen in het huis 'De parel' gewoond. Marga is nu in de zestig, maar er wonen nog tien kinderen in huis. Ze komen uit alle delen van de wereld. En hebben daar een heerlijk thuis. Net zoals Marga vroeger.

Marga doet dit werk samen met haar man Hans. Ze zou het nooit alleen hebben kunnen doen. Maar ditmaal zetten we Marga in het zonnetje omdat de uitzending op moederdag plaatsvindt. Moederdag is ditmaal voor ons vooral pleegmoederdag.

Moeders in het kwadraat.

Op de hoogte blijven van Nederland Zingt?

Schrijf je in voor de nieuwsbrief: