Sint Joriskerk in Amersfoort

11 augustus 2012, 18:50

In 1337 wordt de Sint Joriskerk tot kapittelkerk verheven, en het is aannemelijk dat de kerk toen al de vorm van een kruis vertoonde: een zogenoemde kruiskerk. Door ruimtegebrek wordt in het begin van de vijftiende eeuw een begin gemaakt met de grote verbouwing tot een hallenkerk waarin de toren uiteindelijk midden in de kerk komt te staan. In 1534 heeft de kerk de vorm die het nu nog steeds heeft: een driebeukige hallenkerk. Nederland zingt vanuit de Sint Joriskerk in Amersfoort in het teken van het 35-jarig jubileum van de Evangelische Hogeschool. Medewerkenden aan deze uitzending zijn MisSion Gospel Koor o.l.v. Martin Brand, Studentenkoor van de EH o.l.v. Maarten Wassink, Kinga Ban, Jeannette Coppoolse en Dianne Kouwen.

Op de hoogte blijven van Nederland Zingt?

Schrijf je in voor de nieuwsbrief: