NPO Logo EO Logo youtube facebook navicon search video check cross whatsapp facebook-share mail tag image audio close menu
Nederland Zingt op Zondag

Nederland Zingt op Zondag

28 september 2014, 09:12

Koor- en samenzang met als onderdelen: liederen rond een wisselend weekthema, ook vanuit een van de kerken in Nederland en een verzoeklied.

Aansluitend aan 'Nederland Zingt op Zondag' kunt u kijken naar het nieuwe programma De Kapel, waarin ds. Arie van der Veer een overdenking bij een Bijbelgedeelte verzorgt.