NPO Logo EO Logo youtube facebook navicon search video check cross whatsapp facebook-share mail tag image audio close menu
Nederland Zingt op Zondag

Nederland Zingt op Zondag

19 oktober 2014, 09:11

Een uitzending met liederen rond het thema 'Hoe heerlijk en verheven' n.a.v. Psalm 8.

Deze zondag is het Micha Zondag: een dag waarop we met elkaar extra stilstaan bij ons rentmeesterschap over deze aarde. Er zijn veel liederen geschreven die gaan over onze verantwoordelijkheid richting de medemens, de natuur en bovenal richting God. Daarom heeft deze uitzending het thema 'Hoe heerlijk en verheven' naar aanleiding van Psalm 8.

Bekijk hier de liedteksten horende bij de uitzending.