NPO Logo EO Logo youtube facebook navicon search video check cross whatsapp facebook-share mail tag image audio close menu
Nederland Zingt op Zondag

Nederland Zingt op Zondag

26 oktober 2014, 09:11

Liederen met het thema 'Liefde is een deken'. Bovendien is het prachtige verzoeklied 'Gebed van een vader' te horen.

In het Nieuwe Testament noemde Jezus een bijzondere toevoeging op de Tien Geboden. Hij gebood iedereen namelijk om lief te hebben: liefde richting God, richting de ander, maar ook richting zichzelf. Daarom deze zondag liederen met het thema 'Liefde is een deken'. Bovendien is het prachtige verzoeklied 'Gebed van een vader' te horen.