Nederland Zingt op Zondag

4 januari 2015, 09:11

Koor- en samenzang rond het thema 'Zijn plannen falen niet'. Een van de gezongen liederen is 'God is getrouw'.

"Mij, de allerminste van alle heiligen, is de genade geschonken om de heidenen de ondoorgrondelijke rijkdom van Christus te verkondigen." Wat brengt Paulus een heerlijke boodschap in de Efeze-brief. Gods genade is niet alleen weggelegd voor het volk van Israël, maar net zo goed bedoeld voor de heidenen. Zo gaat Gods eeuwenoude plan in vervulling dat Zijn woord aan iedereen bekend gemaakt moet worden en iedereen van Hem moet horen.  En daar zingen we van in Nederland Zingt op Zondag. Want: Zijn plannen falen niet!

Op de hoogte blijven van Nederland Zingt?

Schrijf je in voor de nieuwsbrief: