NPO Logo EO Logo youtube facebook navicon search video check cross whatsapp facebook-share mail tag image audio close menu
Nederland Zingt

Nederland Zingt

21 maart 2015, 18:55

Koor- en samenzang rond het thema 'Amen', met o.a. 'Eens als de bazuinen klinken' en 'Laten wij amen zeggen'.

Amen is een woord dat teruggevonden wordt in de Thora en het Nieuwe Testament. Het betekent letterlijk 'zeker, het is zo' of 'het zij zo'. Het wordt in het christendom, islam en jodendom gebruikt aan het einde van een gebed of zegening, als een soort bekrachtiging of acclamatie.