NPO Logo EO Logo youtube facebook navicon search video check cross whatsapp facebook-share mail tag image audio close menu
Nederland Zingt op Goede Vrijdag

Nederland Zingt op Goede Vrijdag

3 april 2015, 09:25

Op Goede Vrijdag een korte uitzending met liederen die gaan over het lijden en sterven van Jezus.


De Kapel

Ds. Paul Visser mediteert in De Kapel over wat er op die dag van Jezus' kruisiging allemaal gebeurd is. De Joodse elite had eensgezind besloten dat Jezus dood moest en zo kwam Gods zoon aan het kruis terecht.
Hoe reageert God? Is Hij klaar met ons allemaal? Nee: Hij scheurt het voorhangsel van de tempel. Een open deur. Hij zegt: 'Kom maar bij Mij.'

Deze aflevering hoort bij: