NPO Logo EO Logo youtube facebook navicon search video check cross whatsapp facebook-share mail tag image audio close menu
Nederland Zingt

Nederland Zingt

4 april 2015, 19:05

Op Stille Zaterdag koor- en samenzang rond het thema Lam Gods.

De Bijbelse uitdrukking Lam Gods - Agnus Dei - verwijst naar Jezus Christus in zijn rol van opoffering die de zonden van de mens verzoent. Deze dagen getuigen van het mooiste gebaar van God om ons als zijn kinderen te kunnen omhelzen. Over die boodschap gaan de liederen 'Ik wil mij gaan vertroosten', 'Jezus mijn Heiland' en 'U zij de glorie'.