NPO Logo EO Logo youtube facebook navicon search video check cross whatsapp facebook-share mail tag image audio close menu
Nederland zingt op zondag

Nederland zingt op zondag

2 augustus 2015, 09:10

Vlak voordat Mozes het volk van God meenam uit Egypte, vroeg hij vertwijfeld welke belofte God hem mee kon geven. 'Ik zal er zijn', was het antwoord - en gelijk de naam van God. Of we nu staan voor een tijd van strijd of dat we er middenin zitten: God is er altijd bij. Dat is Zijn wezen en Zijn naam!