NPO Logo EO Logo youtube facebook navicon search video check cross whatsapp facebook-share mail tag image audio close menu
Nederland Zingt

Nederland Zingt

19 december 2015, 19:05

De volkskerstzang of kerstsamenzang kent in heel Nederland een rijke traditie. Kenmerkend voor deze zangbijeenkomsten is dat er veel bekende kerstliederen worden gezongen, ze breed toegankelijk zijn voor alle kerkelijke tradities en vaak ook plaatsvinden buiten de kerk. In deze uitzending van Nederland Zingt hoort u bekende kerstliederen, zoals 'Stille Nacht' en 'Komt allen tezamen'.