NPO Logo EO Logo youtube facebook navicon search video check cross whatsapp facebook-share mail tag image audio close menu
Nederland Zingt

Nederland Zingt

13 augustus 2016, 19:20

Koor- en samenzang vanuit de Oude Kerk in Maasland met muziekensemble Kithara en een speciaal samengesteld projectkoor onder leiding van Martin Zonnenberg.

In deze uitzending hoor je de liederen:

  • Roept uit aan alle stranden
  • Trek mij dicht bij U
  • Heer, wij loven Uw majesteit
  • Hoe lieflijk zijn Uw woningen / Psalm 84
  • Uw wil geschiede
  • Kom tot uw Heiland
  • O Heilige Geest
  • Een uitgebluste ster, alleen
  • Wees stil
  • O God die droeg ons voorgeslacht