NPO Logo EO Logo youtube facebook navicon search video check cross whatsapp facebook-share mail tag image audio close menu
Nederland Zingt

Nederland Zingt

27 augustus 2016, 19:15

Koor- en samenzang vanuit de Ichthuskerk op Urk. Met medewerking van Chr. Mannenkoor Soli Deo Gloria onder leiding van Jaap Kramer, en de kinderkoren 'Klein maar dapper' en 'De Blijde Stem' als één groot kinderkoor, onder leiding van Wim Magré.

In deze uitzending hoor je de liederen:

  • O eeuw'ge Vader sterk in macht
  • Scheepke onder Jezus' hoede
  • 'k Ben een schip in de storm   
  • Ruwe stormen
  • Ik ben veilig in Jezus' armen / Veilig in Jezus' armen 
  • Als g'in nood gezeten
  • Liefdeslied
  • Als op 's levenszee