Nederland Zingt op Zondag

5 maart 2017, 09:15

Maak je je zorgen over de toekomst? Leg je zorgen dan neer bij God en vertrouw Hem. Zing met ons mee en weet: God overziet het verleden, heden en de toekomst. Ken Hem in al je wegen, dan zal Hij je paden rechtmaken. Een mens stippelt zijn weg uit, de Heer bepaalt de richting die hij gaat. En die weg is altijd de beste weg. We zingen rond het thema 'Gods weg, de beste weg'.

Bekijk hieronder het eerste lied in deze uitzending:

In deze uitzending hoor je de liederen:

 • Wees gerust
 • Als 't bazuingeschal
 • Psalm 8: 1 en 2 / Heer, onze God, hoe heerlijk is Uw naam
 • Prijs mijn ziel
 • Loof de Koning heel mijn wezen
 • Gaan met God
 • Psalm 119: 40 en 66
 • Psalm 32 - Als nieuw geboren
 • Als op 's levenszee
 • Heer, wijs mij Uw weg
 • Al de weg leidt mij mijn Heiland
 • Wat de toekomst brengen moge
 • Jezus ga ons voor
Deze aflevering hoort bij:

Op de hoogte blijven van Nederland Zingt?

Schrijf je in voor de nieuwsbrief: