Nederland Zingt op Hemelvaartsdag

25 mei 2017, 09:10

In deze uitzending zingen we over Jezus' terugkomst. Hemelvaartsdag gaat namelijk misschien nog wel meer over hereniging dan over afscheid. Jezus heeft beloofd dat we straks herenigd zullen worden met Hem, maar ook met elkaar. Wat een hoopvol vooruitzicht!

In deze uitzending hoor je de liederen:

 • Er is een dag
 • Eens als de bazuinen klinken
 • Lichtstad met uw paarlen poorten
 • Jezus leeft in eeuwigheid
 • Een naam is onze hope
 • Kom, Heil'ge Geest
 • Als 't bazuingeschal
 • Toen eenmaal God terneder kwam
 • Zie, Ik maak alle dingen nieuw
 • Kom, zo langverwachte Heiland
 • Nog even en Gods dag breekt aan
 • Zie als Koning zal Hij komen
 • O wat een dag

Op de hoogte blijven van Nederland Zingt?

Schrijf je in voor de nieuwsbrief: