Nederland Zingt Hemelvaart Special

10 mei 2018, 09:50

Met hemelvaart vieren we dat Jezus naar de hemel ging. Naar zijn Vader. Hij kondigde zijn afscheid aan bij zijn discipelen. Ze snapten het niet goed. Waarom moest hij nou gaan? Maar Jezus liet ons niet alleen. Hij zendt ons de Trooster: de Heilige Geest die ons troost en hulp biedt. Een heel fijne manier om God dichtbij te voelen is door te zingen. En al helemaal op zo'n bijzondere dag als deze.

Deze liederen gaan we zingen

 • Zie ik maak alle dingen nieuw
 • Heer ik hoor van rijke zegen
 • Kom, o bron van zegeningen
 • U zij de lof, de dank
 • Dankt, dankt nu allen God
 • Wij loven U, o God, belijden U als Heer
 • Looft de Heer want Hij is goed
 • Lof zij de Heer
 • Aan U vader alle glorie
 • Licht voor alle volken
 • Er komt een nieuwe aarde
 • Jezus alleen
 • Eens zal op de grote morgen
 • Jezus leeft in eeuwigheid
 • Heilige Geest van God
 • God is getrouw
 • Dan zal hij komen op de wolken
 • Zegen ons nu

Bekijk hier de uitvoerenden en de liedteksten.

Op de hoogte blijven van Nederland Zingt?

Schrijf je in voor de nieuwsbrief: