Nederland Zingt op Zondag - Zo lief heeft Hij ons

24 maart 2019, 09:15

'Alzo lief had God de wereld dat hij zijn eniggeboren zoon gezonden heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.' Misschien wel een van de bekendste Bijbelteksten. Waarom deed God dit? Vanwege zijn onbegrijpelijk grote liefde voor ons. Gods liefde is zo groot, dat is moeilijk te bevatten. In deze uitzending daarom lofliederen en dankliederen voor Hem. Uit liefde voor Hem.

Lied van de week: Maak liefde waar

Deze liederen gaan we zingen

 • Loof de Here mijn ziel
 • Psalm 89
 • Eeuwig Woord U willen wij bezingen
 • Liefde, eenmaal uitgesproken
 • God van liefde, God van trouw
 • Jezus vol liefde
 • Maak liefde waar
 • Geen liefde zo wonderlijk
 • Alles wat over ons geschreven is
 • Jesus remember me
 • Jezus is ons licht en leven
 • Jacobs ladder
 • Het dorre land zal juichen
 • In zeven kleuren
 • De dagen onzer jaren

Bekijk hier de liedteksten en uitvoerenden.

 

Deze aflevering hoort bij:

Op de hoogte blijven van Nederland Zingt?

Schrijf je in voor de nieuwsbrief: