Vier geweldige versies van het 'Onze Vader'

In deze Week van Gebed kan het ‘Onze Vader’ natuurlijk niet ontbreken. Het gebed dat de Here Jezus zijn discipelen zelf leerde. In de bijbel is het te vinden in Mattheus 6 en Lukas 4. Dit gebed is inspiratie geweest voor een aantal prachtige liederen.

Nederland Zingt: Onze Vader

Onze Vader die in de hemelen zijt

Indisch Onze Vader - Wishful Singing

Andrea Bocelli - The Lord's Prayer.

Marcel en Lydia Zimmer

Natuurlijk mag een Nederland Zingt versie niet ontbreken in deze opsomming van Onze Vader-liederen. Gezongen door Marcel en Lydia Zimmer in de Martinikerk in Doesburg.

Mannenkoor

Mannenkoor Glanerbrug zingt een traditionele en gedragen versie van het Onze Vader. Mooi hoe deze mannenstemmen samen dit gebed zingen.

Indische 'Onze Vader'

Een Indisch meisje leerde het 'Onze Vader' zingen in het klooster van de zusters Ursulinen in Batavia. Toen zij in een gevangenkamp vast kwam te zitten zong zij elke avond dit lied. Het gaf de gevangenen hoop.

Tijdens de Nationale 4 mei herdenking in de Nieuwe kerk in Amsterdam werd deze bijzondere uitvoering gezongen van het ‘Onze Vader’ door Wishful Singing. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima bevinden zich onder de toehoorders.

Andrea Bocelli

Wat een indrukwekkende uitvoering: Andrea Bocelli zingt het ‘Onze Vader’ begeleidt door een orkest en met een groot koor.

Meer lezen over:

Ook interessant

Speel muziek af