Goed nieuws: Opwekking brengt weer een aantal nieuwe liederen uit die met Pinksteren op CD 46 terechtkomen

Afgelopen vrijdag was het zover: Er werden weer nieuwe Opwekkingsliederen bekend! Opwekking heeft recent besloten om de nummers in delen uit te brengen. Dit om meer aan te sluiten bij de actualiteit en om actiever samen te kunnen werken met kerkelijke gemeentes. Verschillende keren per jaar verschijnt een kleinere selectie, die wordt gebundeld en rond Pinksteren terechtkomt op CD46. Heb je ze nog niet geluisterd? Dan vind je de liederen hieronder:

Opwekking 862: Vrijheid

Opwekking 863: Verhoog Zijn naam

Opwekking 864: Alle glorie

Opwekking 865: Hier zijn

Meer weten over Opwekking of over CD 46? Klik dan hier.

Meer lezen over:

Speel muziek af