Een prachtig lied met rustgevende beelden: Tenira Sturm en Mark Brandwijk met 'Zo lief had God de Vader ons'

Een prachtig lied voor je vrijdagochtend, deze versie van 'Zo lief had God de Vader ons', uitgevoerd door Tenira Sturm, laatst te gast bij ons in de uitzending, en Mark Brandwijk op de piano. Wat een treffend lied!

Liedtekst

Zo lief had God de Vader ons,
dat Hij zijn eigen Zoon zond
tot heil van ons gebroken hart,
omdat Hij ons zo kostbaar vond.
Hoe diep en schrijnend was Gods pijn
toen Hij zijn Zoon zo lijden zag;
toch is het Jezus' bloed dat ons
weer dicht in zijn nabijheid bracht.

O zie de mens daar aan het kruis,
met al mijn schuld beladen;
beschaamd hoor ik mijn eigen stem
Hem loochenen en smaden.
Het was mijn zonde die Hij droeg,
totdat Hij riep: 'Het is volbracht!';
zijn laatste adem bracht mij hoop,
zijn sterven werd mijn levenskracht.

Ik roem niet meer in eigen kracht,
in gaven, in wat wijsheid is;
ik roem alleen nog in de Heer,
zijn dood en zijn verrijzenis.
Hoe zou ik delen in zijn loon,
de zege die Hij heeft behaald?
Maar dit weet ik met heel mijn hart:
zijn offer heeft mijn schuld betaald.

tekst en muziek: Stuart Townend
oorspr. titel: How deep the Father’s love for us
Ned. tekst: Peter van Essen
© Thankyou Music/Smallstonemediasongs.com

Meer lezen over:

Speel muziek af