Ga naar submenu Ga naar zoekveld

5 verrassende uitvoeringen Wilhelmus

27 april 2016 · Leestijd 5 min

Het Wilhelmus is een bijzonder volkslied. Al zingend belijden we dat Nederland altijd geprobeerd heeft ‘In Godes vrees te leven’. Het Wilhelmus staat vol prachtige zinnen, die juist in onzekere tijden houvast geven. Daarom vandaag vijf bijzondere uitvoeringen!

Geniet van een black gospel versie, van de uitvoering met gebarentolk, van een jonge organist en nog meer.
Daar gaan we

Om te beginnen: een 'orgelfantasie over het Wilhelmus' van Jan Zwart gespeeld door een jonge organist Gert van Hoef. Gert speelt al van jongs af aan orgel en heeft inmiddels meerdere prijzen gewonnen en treedt ook regelmatig in het buitenland op.

Orgelfantasie door Gert van Hoef

De weergave van deze video vereist jouw toestemming voor social media cookies.

Toestemmingen aanpassen

Black Gospel

Wat een feest, deze uitvoering! Omdat de video alleen op youtube te zien is, moet je nog op de video klikken - dan wordt je direct naar de juiste plek gebracht. De moeite waard, geniet er van!

Blask Gospel Wilhelmus

De weergave van deze video vereist jouw toestemming voor social media cookies.

Toestemmingen aanpassen

Arabische uitvoering

Prachtig gezongen Wilhelmus door de Arabische zangeres Teema. Inderdaad, in het Marokkaans.

Wilhelmus in het Marokkaans

De weergave van deze video vereist jouw toestemming voor social media cookies.

Toestemmingen aanpassen

Gebarentaal

Prachtig hoe deze dame met veel gevoel het Wilhelmus overbrengt aan mensen die de muziek niet kunnen horen.

Gebarentaal Wilhelmus

De weergave van deze video vereist jouw toestemming voor social media cookies.

Toestemmingen aanpassen

Nederland Zingt Dag 2013

Drie jaar geleden is het Wilhelmus gezongen op de Nederland Zingt Dag. Dit was het jaar waarin Koning Willem Alexander en koningin Maxima beëdigd zijn als koning en koningin van Nederland.

Nederland Zingt het Wilhelmus

In het Engels

Tóch nog een zesde versie: omdat deze zo mooi gezongen wordt door Bill van Dijk - en omdat het leuk is een Engelse vertaling te zien.

Engelse ondertiteling

De weergave van deze video vereist jouw toestemming voor social media cookies.

Toestemmingen aanpassen

En voor de echte liefhebber, hieronder alle vijftien coupletten van het volkslied: Het Wilhelmus Eerste couplet
Wilhelmus van Nassouwe
ben ik, van Duitsen bloed,
den vaderland getrouwe
blijf ik tot in den dood.
Een Prinse van Oranje
ben ik, vrij, onverveerd,
den Koning van Hispanje
heb ik altijd geëerd.

Tweede couplet
In Godes vrees te leven
heb ik altijd betracht,
daarom ben ik verdreven,
om land, om luid gebracht.
Maar God zal mij regeren
als een goed instrument,
dat ik zal wederkeren
in mijnen regiment.

Derde couplet
Lijdt u, mijn onderzaten
die oprecht zijt van aard,
God zal u niet verlaten,
al zijt gij nu bezwaard.
Die vroom begeert te leven,
bidt God nacht ende dag,
dat Hij mij kracht zal geven,
dat ik u helpen mag.

Vierde couplet
Lijf en goed al te samen
heb ik u niet verschoond,
mijn broeders hoog van namen
hebben 't u ook vertoond:
Graaf Adolf is gebleven
in Friesland in den slag,
zijn ziel in 't eeuwig leven
verwacht den jongsten dag.

Vijfde couplet
Edel en hooggeboren,
van keizerlijken stam,
een vorst des rijks verkoren,
als een vroom christenman,
voor Godes woord geprezen,
heb ik, vrij onversaagd,
als een held zonder vrezen
mijn edel bloed gewaagd.

Zesde couplet
Mijn schild ende betrouwen
zijt Gij, o God mijn Heer,
op U zo wil ik bouwen,
Verlaat mij nimmermeer.
Dat ik doch vroom mag blijven,
uw dienaar t'aller stond,
de tirannie verdrijven
die mij mijn hart doorwondt.

Zevende couplet
Van al die mij bezwaren
en mijn vervolgers zijn,
mijn God, wil doch bewaren
den trouwen dienaar dijn,
dat zij mij niet verrassen
in hunnen bozen moed,
hun handen niet en wassen
in mijn onschuldig bloed.

Achtste couplet
Als David moeste vluchten
voor Sauel den tiran,
zo heb ik moeten zuchten
als menig edelman.
Maar God heeft hem verheven,
verlost uit alder nood,
een koninkrijk gegeven
in Israël zeer groot.

Negende couplet
Na 't zuur zal ik ontvangen
van God mijn Heer dat zoet,
daarna zo doet verlangen
mijn vorstelijk gemoed:
dat is, dat ik mag sterven
met eren in dat veld,
een eeuwig rijk verwerven
als een getrouwen held.

Tiende couplet
Niet doet mij meer erbarmen
in mijnen wederspoed
dan dat men ziet verarmen
des Konings landen goed.
Dat u de Spanjaards krenken,
o edel Neerland zoet,
als ik daaraan gedenke,
mijn edel hart dat bloedt.

Elfde couplet
Als een prins opgezeten
met mijner heires-kracht,
van den tiran vermeten
heb ik den slag verwacht,
die, bij Maastricht begraven,
bevreesde mijn geweld;
mijn ruiters zag men draven
zeer moedig door dat veld.

Twaalfde couplet
Zo het den wil des Heren
op dien tijd had geweest,
had ik geern willen keren
van u dit zwaar tempeest.
Maar de Heer van hierboven,
die alle ding regeert,
die men altijd moet loven,
en heeft het niet begeerd.

Dertiende couplet
Zeer christlijk was gedreven
mijn prinselijk gemoed,
standvastig is gebleven
mijn hart in tegenspoed.
Den Heer heb ik gebeden
uit mijnes harten grond,
dat Hij mijn zaak wil redden,
mijn onschuld maken kond.

Veertiende couplet
Oorlof, mijn arme schapen
die zijt in groten nood,
uw herder zal niet slapen,
al zijt gij nu verstrooid.
Tot God wilt u begeven,
zijn heilzaam woord neemt aan,
als vrome christen leven,-
't zal hier haast zijn gedaan.

Vijftiende couplet
Voor God wil ik belijden
en zijner groten macht,
dat ik tot genen tijden
den Koning heb veracht,
dan dat ik God den Heere,
der hoogsten Majesteit,
heb moeten obediëren
in der gerechtigheid.

--:--