Ga naar submenu Ga naar zoekveld

De derde adventsweek: Hij is de Liefde

13 december 2021 · Leestijd 3 min

Het is alweer de derde week van Advent, met deze week als thema: De Liefde. Jezus, de mensgeworden God, kwam voor en vanuit liefde.

In de Bijbel zijn zo veel prachtige teksten te vinden over liefde. Liefde, krachtiger dan de dood. Liefde, passievoller dan een brandend vuur. Liefde als onzelfzuchtig offer. Liefde, de ander hoger achten dan jezelf. Dit alles verwezenlijkte Jezus, toen Hij er vrijwillig voor koos om als onschuldig kind geboren te worden, om uiteindelijk voor ons de last van de zonde te dragen. De liefde van Hem voor ons was ook wat Hem ertoe bewoog om dit voor ons te kunnen dragen. 

Lees deze week de volgende Bijbelgedeelten met ons mee, vanuit de NBV21.

Hij heeft ons lief

'Nu u door Christus zozeer bemoedigd wordt en liefdevol getroost, nu er onder u zo’n grote verbondenheid met de Geest is, zoveel hartelijk medeleven, 
maak mij dan volmaakt gelukkig door eensgezind te zijn, één in liefde, één in streven, één van geest. 
Handel niet uit geldingsdrang of eigenwaan, maar acht in alle nederigheid de ander belangrijker dan uzelf. 
Heb niet alleen uw eigen belangen voor ogen, maar ook die van de ander. 
Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had. 
Hij, die de gestalte van God had, maakte er geen aanspraak op aan God gelijk te zijn, maar deed afstand van zijn positie en nam de gestalte aan van een dienaar.
Hij werd gelijk aan de mensen, en als mens verschenen heeft Hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood – de dood aan het kruis.'
- Filippenzen 2:1-9 (NBV21)

Hij kwam en gaf Zijn leven vanuit die liefde, sterker dan de dood. Hij verlaagde Zichzelf, om uit liefde ons te dienen.

De weergave van deze video vereist jouw toestemming voor social media cookies.

Toestemmingen aanpassen

Heb elkaar lief

'Heb God lief met heel je hart, heel je ziel, heel je verstand en al je kracht, en heb je naaste lief als jezelf, dit is het belangrijkste en eerste gebod' (Markus 12:30-31, Mattheus 22:36-40). De woorden van Jezus zelf. Hoe kijk jij naar een ander? Hoe heb jij lief? Laat je Zijn liefde toe in jouw leven, om van jezelf te houden, én van de ander?

Wij hebben Gods liefde, die in ons is, leren kennen en vertrouwen daarop. God is liefde. Wie in de liefde blijft, blijft in God, en God blijft in hem.
Zo is de liefde bij ons tot volmaaktheid gekomen, en daardoor kunnen we op de dag van het oordeel vol vertrouwen zijn, want hoewel wij nog in deze wereld zijn, zijn we als Jezus. 
De liefde laat geen ruimte voor angst; volmaakte liefde sluit angst uit, want angst veronderstelt straf. In iemand die angst kent, is de liefde niet tot volmaaktheid gekomen. 
Wij hebben lief omdat God ons het eerst heeft liefgehad.
- 1 Johannes 4:16-19 (NBV21) 

De liefde die Hij geeft hebben wij hard nodig. Vooral in deze tijd, waar de verharding en diverse meningen mensen uiteen drijven. Hou elkaar in het oog en in het hart, en kijk eens of je iets moois voor de ander kunt doen. We hebben elkaar nodig!

Juist deze adventstijd maakt plaats om ons hart te onderzoeken, samen met God. Laten we elkaar dienen, zoals Jezus dat ook deed.

De weergave van deze video vereist jouw toestemming voor social media cookies.

Toestemmingen aanpassen
--:--